Підприємство отримало від засновника безоплатний основний засіб для потреб офісу (принтер вартістю близько 4 тис.грн). Як правильно відобразити в податковому та бухгалтерському обліку оприбуткування такого основного засобу?