Загальні збори акціонерного товариства ухвалили рішення про виплату дивідендів. Однак водночас постало декілька запитань. Зокрема, чи існують які-небудь терміни виплати дивідендів в акціонерному товаристві? І чи має право на дивіденди акціонер, який продав до їх виплати власні акції?