(коментар до постанови КМУ від 21.08.2013 р. № 683 (далі — Постанова № 683) та Порядку видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними, затвердженого такою постановою, далі — Порядок обігу векселів)

Набрала чинності 21.09.2013 р.

Поява Постанови № 683 стає відправною точкою для того, щоб вже до кінця 2013 р. перевести усі борги держбюджету у цінні папери, емітовані Казначейством, — фінансові казначейські векселі (далі — векселі). Скористатися ними запропонували наряду з платниками ПДВ, перед якими заборгувала держава, також й розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, які заборгували перед своїми кредиторами. Проаналізуємо як працюватиме такий механізм.

Видача казначейських векселів для погашення бюджетної заборгованості

Попри те, що ще минулого року ч. 6 ст. 45 БКУ унеможливлювала будь-які негрошові форми розрахунків з бюджетом, законотворці цього року вирішили по-іншому. Як наслідок в ст. 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI прописали ще одну форму розрахунків за боргами держбюджету: видавати кредиторам векселі. З’ясуємо яку бюджетну заборгованість та якими чином погашатимуть шляхом випуску векселів.

Яку бюджетну заборгованість погашатимуть векселями

Векселями, що видаватимуть органи Казначейства, реструктуризують фактичну бюджетну заборгованість, що утворилася на 1 січня 2013 р., ураховуючи обсяги її погашення за видатками впродовж 2013 р. (далі — фактична бюджетна заборгованість) у частині (пп. 1 п.1 Постанови № 683):

1) бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів;

2) заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка утворилася у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (далі — заборгованість у різниці тарифах)1;

1 Порядок погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виписано Порядком та умовами надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затвердженому постановою КМУ від 20.03.2013 р. № 167 (далі — Порядок № 167).

3) бюджетних зобов’язань одержувачів бюджетних коштів.

До того ж, виходячи з норм Постанови № 683, за допомогою векселів погашатимуть бюджетну кредиторку лише держбюджету. Місцеві ж бюджети вексельні розрахунки оминули.

Які обсяги кредиторської заборгованості проінвентаризують

Аби оцінити обсяг фактичної бюджетної заборгованості, яку будуть реструктуризувати шляхом випуску векселів, розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та органами Казначейства доручено провести її інвентаризацію станом на 1 серпня 2013 р.

Інвентаризація та реструктуризація кредиторки розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів інвентаризують та звітують до органу Казначейства лише про ту фактичну бюджетну заборгованість, обсяг якої становить понад 500 тис. грн.

Відповідно до п. 7 Порядку здійснення видачі, обігу, обліку і сплати фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, органами Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Держказначейслужби від 20.09.2013 р. № 138 (далі — Порядок № 138), сума фактичної бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів, що підлягає реструктуризації, не повинна перевищувати суму бюджетної кредиторської заборгованості, наведену в Звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д), яка склалась на 1 січня 2013 року і залишилась непогашеною на 1 серпня 2013 р.

У одержувачів бюджетних коштів реструктуризації підлягає сума фактичних зобов’язань одержувачів бюджетних коштів, зареєстрованих у Казначействі у 2012 р., які залишилися непогашеними.

Судячи з форми інформації, яку подаватимуть розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів до органу Казначейства за наслідками інвентаризації (додаток 4 до Постанови № 683), дані формуватимуть, зокрема, у розрізі КПКВК, КЕКВ із зазначенням суми кредиторки та кількості кредиторів. Тож уже на цьому етапі розпорядник (одержувач) бюджетних коштів має визначиться, з якими кредиторами йому доведеться розраховуватися векселями.

Інвентаризація та реструктуризація заборгованості в різниці у тариф

Заборгованість із різниці в тарифах інвентаризуватимуть Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації шляхом подання до Мінфіну зведених реєстрів заборгованості з різниці в тарифах за видами послуг. Саме останні є розпорядниками бюджетних коштів щодо субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах відповідно до Порядку № 167.

До зведеного реєстру включать заборгованість у різниці в тарифах, обсяг якої становить понад 10 тис. грн., але лише за умови, що суб’єки господарювання направлять отримані в рахунок неї векселі в рахунок погашення такої заборгованості, на оплату спожитого природного газу та з метою застави під час отримання в банках кредиту для погашення заборгованості за спожиті енергоносії. Тож саме цей обсяг заборгованості з різниці тарифах й підлягатиме реструктуризації шляхом випуску векселів.

У випадку погашення заборгованості в різниці в тарифах за допомогою векселя не обійтися без згоди на це кредитора чи банку. Адже зведений реєстр заборгованості з різниці в тарифах у розрізі суб’єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення, яка підлягає реструктуризації (додаток 7 до Постанови № 683), має містити, зокрема, реквізити документа, що підтверджує таку згоду.

Хто отримуватиме векселі для погашення бюджетної заборгованості

Отримати вексель можна буде за поданою до органу Казначейства заявою. Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів заяву про отримання векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості за формою з додатка 5 до Постанови № 683 подаватимуть щомісяця до 20 числа (пп. 2 п. 4 Постанови № 683). Попередньо таку заяву необхідно буде погодити з головним розпорядником бюджетних коштів.

Зазирнувши до реквізитів указаної заяви, можемо констатувати той факт, що розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів отримуватимуть окремо вексель на обсяг заборгованості перед кожним із заявлених ними за результатами інвентаризації кредиторів.

Перед тим як отримати вексель, Казначейство України та Головні управління Казначейства укладуть із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів договори про участь у системі електронного обігу векселів (п. 6 Порядку № 138).

Обіг векселів здійснюватиметься за допомогою системи електронного обігу, операторами якої поряд із банками, будуть й органи Казначейства. Тож усі операції з виникнення, відчуження та припинення прав за векселями відображатимуться в такій електронній системі.

Як використовуватимуть векселі

Одержувачі бюджетних коштів зможуть використовувати векселі для:

  • погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів (розрахунки здійснюватимуться за сумами, зазначеними у векселі);
  • продажу юрособам або здійснення операцій урахування в банках;
  • застави з метою забезпечення виконання зобов’язань.

При цьому розпорядники бюджетних коштів держбюджету зможуть за допомогою векселів тільки погашати фактичну кредиторську заборгованість перед кредиторами.

Зверніть увагу!

Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов’язково має бути зазначена в договорі (ч. 3 ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2374-III). Тож, аби розрахувати за заборгованістю перед кредиторами розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, доведеться вносити зміни до договорів, за якими розрахунки проводитимуться надалі за допомогою векселів.

Однак незрозуміло яких аргументів будуть добирати розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів аби переконати кредиторів отримати замість живих грошей, вексель.

У який спосіб погашатимуть бюджетну заборгованість векселями

Погашатимуть видані Казначейством векселі починаючи з 2014 року за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті за відповідною бюджетною програмою (п. 40 Порядку № 138).

Для цього органи Казначейства відкриватимуть для розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів відповідний обсяг асигнувань, а останні на вказану суму вноситимуть зміни до свої кошторисів (планів використання бюджетних коштів).

Фактичну бюджетну заборгованість поділятимуть на рівні частини й на кожну з яких видаватимуть окремий вексель зі строком платежу один, два, три, чотири та п’ять років.

Під час визначення строку платежу за векселем обумовлюється, що він сплачується за пред’явленням, але не раніше ніж через один, два, три, чотири, п’ять років після його видачі й не пізніше останнього дня відповідного календарного року, у якому вексель пред’являється до платежу.

Вексельне відшкодування ПДВ

На появу кабмінівського порядку видачі фінансових векселів у рахунок відшкодування ПДВ платники цього податку очікували ще з початку 2013 р. (Закон України від 06.12.2012 р. № 5519-VI). Улітку законодавці ще раз «підігріли» інтерес до теми фінансових казначейських векселів, переробивши основи вексельного відшкодування (Закон України від 04.07.2013 р. № 407-VII). Але ж тоді за загальними фразами неможливо було роздивитися деталі – домалювати картину доручили Кабміну. Тож якими фарбами він скористався, та що в нього вийшло, ми розповімо далі.

Отже, спочатку нагадаємо вже відому інформацію: замість відшкодування платнику ПДВ пропонують узяти фінансові казначейські векселі. Усю суму відшкодування при цьому поділять на 5 рівних частин, які погашатимуть протягом наступних п’яти років (через рік, через два тощо). Винагородять охочих доходом за ставкою 5% річних.

Яке відшкодування ПДВ замінять фінансовими казначейськими векселями

Стаття 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI не дає чіткої відповіді на запитання: чи погашатимуть заборгованість із відшкодування ПДВ, яка склалася на 01.01.2013 р.? Адже право визначити види видатків бюджету надано Кабміну. Зважаючи на формулювання з пп. 1 п. 1 Постанови № 683, доходимо висновку: за цією нормою не перетворюватимуть у фінансові казначейські векселі заборгованість із відшкодування ПДВ, що утворилася станом на 01.01.2013 р. Зокрема, на нашу думку, такі борги не слід розуміти під фразою «бюджетна заборгованість розпорядників бюджетних коштів».

Натомість пп. 2 п. 1 Постанови № 683 виявився майже всеохоплюючим. У ньому йдеться: отримати заявлене та підтверджене перевіркою відшкодування ПДВ із бюджету фінансовими казначейськими векселями зможуть ті, у кого сума відшкодування — не менш як 500 тис. грн.

Таким чином, з одного боку, якщо перевіряючі ще не переконалися в праві на відшкодування або ж його сума мала — про переваги такого способу отримання відшкодування платнику ПДВ не розповідатимуть. З іншого — чиновники не уточнюють, що йдеться про суму відшкодування за декларацією за якийсь певний період (наприклад, за липень або серпень). Та й подальше доручення Міндоходів (див. пп. 1 п. 3 Постанови № 683) провести інвентаризацію сум ПДВ, заявлених до відшкодування та не відшкодованих «на звітну дату платникам податку станом на 1 серпня 2013 р.» охоплює весь масив великого (загальною сумою за кожним платником від 500 тис. грн) відшкодування ПДВ, яке платники податку не отримали з будь-яких підстав: чи то внаслідок несплати відшкодування державою, чи то з причини відсутності поточних зобов’язань у платника ПДВ.

Тепер невеличкий відступ. Платникам ПДВ відомо, що є два класичних шляхи отримання бюджетного відшкодування: погашати ним майбутні податкові зобов’язання (рядок 23.2 декларації) або ж отримувати на рахунок у банку (рядок 23.1). Постанови № 683 не розрізняє цих двох видів, а говорить узагалі про реструктуризацію (читай — «овекселювання») «сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування та підтверджених за результатами перевірки, але не відшкодованих на звітну дату платникові податку». Таким чином, вважаємо, платника ПДВ можуть спробувати позбавити всього відшкодування, запропонувавши замість нього цінний папір.

Проте якщо вже в наступному звітному періоді в декларації виявиться податок до сплати (рядок 25.1 декларації), погашати його доведеться з власної кишені. Адже скористатися фінансовим казначейським векселем можна буде лише з настанням терміну його погашення (п. 16 Порядку обліку векселів).

До того ж із обігом векселів пов’язаний іще один підводний камінь. Якщо вирішите його продати, то, окрім можливого дисконту, власник матиме ще одну втрату. Продаж цінних паперів за грошові кошти не є об’єктом обкладення ПДВ за пп. 196.1.1 ПКУ. Тож, з одного боку, нараховувати зобов’язання під час продажу не потрібно, а з іншого — таке постачання спричинить необхідність розподілу податкового кредиту згідно зі ст. 199 ПКУ за загальногосподарськими витратами. Окрім непростих розрахунків, це означатиме, що частина вхідного податку так і не дійде до податкового кредиту.

Якщо немає бажання переводити бюджетне відшкодування у фінвекселі

Намальована вище картина не враховує формальних перепон та неузгодженостей. Вони стануть у пригоді тим платникам ПДВ, які зважаться відмовитися від запропонованих цінних паперів.

По-перше, щоб отримати фінвексель на суму відшкодування ПДВ, платник має добровільно подати заяву. Тож кожен повинен вирішити, чи хоче він зробити цей крок. Звісно, при цьому податківці проводитимуть роз’яснювальну роботу «щодо можливості відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів за умови подання ними заяви про обрання такого способу відшкодування» (пп. 2 п. 3 Постанови № 683). Тобто в спокої наодинці з думками вас не залишать…

По-друге, під питанням залишається видача векселів у рахунок уже заявлених до відшкодування сум ПДВ. Адже вибір способу відшкодування платник ПДВ має зробити під час подання декларації. І податківці навіть зараз проти зміни напряму відшкодування (підкатегорія 101.18.01 ЄБПЗ). Тож платник ПДВ не може забажати отримати бюджетне відшкодування «інакше», тобто цінними паперами, якщо раніше він вирішив направити його в погашення майбутніх зобов’язань або ж на рахунок. І навіть якщо поставити знак рівності між відшкодуванням на рахунок і вексельним відшкодуванням, наполягаючи, що це один і той самий вид відшкодування1, усе одно відшкодування в рахунок майбутніх зобов’язань залишається стояти окремо. І ніхто не вправі змінити його напрям на вексельне. Навіть сам платник ПДВ…

1 Таке трактування містить п. 19 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ: «Видача фінансового казначейського векселя прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на рахунок платника податку».

Коли запрацює механізм переведення відшкодування ПДВ у векселі

Запустити маховик вексельного відшкодування має поява на світ іще одного рішення КМУ, у якому мають визначити граничну суму відшкодування ПДВ, на яку оформлятимуть фінансові казначейські векселі.

Протягом п’яти робочих днів із дня набрання чинності таким рішенням Міндоходів має сформувати реєстри тих, хто «хоче і може» отримати векселі. А для цього в контролерів уже мають «лежати на столі» заяви про відповідний спосіб відшкодування, підписані платниками ПДВ, у яких станом на 01.08.2013 р. сума неотриманого відшкодування перевалила за 500 тис. грн.

Та це буде тільки перша хвиля поширення векселів. Надалі щомісяця (до 10-го числа) Міндоходів формуватиме нові списки платників ПДВ, які претендують на отримання фінансових казначейських векселів у рахунок відшкодування ПДВ.

В останню хвилю потраплять, імовірно, суми відшкодування, які будуть зафіксовані в деклараціях, що надійдуть до 01.11.2013 р. (тобто за вересень 2013 р. — термін подання — не пізніше 20.10.2013 р.). До такого висновку підштовхує абз. 4 пп. 1 п. 3 Постанови № 683.

Подальший розвиток подій:

  • на наступний день після формування реєстру Міндоходів, такий реєстр має отримати Держказначейство;
  • протягом 5 робочих днів із дати формування реєстру місцеві податківці повинні надати місцевим органам Держказначейства висновки про суми відшкодування ПДВ;
  • протягом 10 робочих днів місцеві податківці мають надати платнику ПДВ витяг із реєстру із зазначенням суми відшкодування з бюджету ПДВ шляхом видачі фінансових казначейських векселів.

Та найважливіше питання: коли ж платник ПДВ отримає фінвексель? Чіткої відповіді на нього не містять ані Постанова № 683, ані Порядок обліку векселів. А в п. 16 Порядку № 138 тільки розпливчато оповідають: «На підставі документів… та інформації, отриманої від управлінь (відділень) Казначейства, структурні підрозділи бюджетних надходжень Головних управлінь Казначейства здійснюють видачу фінансових казначейських векселів для відшкодування з бюджету податку на додану вартість платникам податку». Тож у нормативно-правових актах немає жодної конкретики про терміни видачі векселів. Хіба що існує «най-най» граничніший термін — надати їх мають до 01.01.2014 р. (пп. 4 п. 6 Постанови № 683).

Денис Петрига,

провідний бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Микола КИРИЛЬЧУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»