Головне управління Міндоходів у м. Києві повідомляє, що з 01.09.2013 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» від 04.07.2013 р. № 408-VІІ.

Нормативний акт передбачає здійснення конт­ролю безпосередньо Міністерством доходів і зборів України за контрольованими операціями щодо відповідності цін в операціях між пов’язаними особами рівню ринкових цін, тобто контролюватимуться принципи трансфертного ціноутворення.

Трансфертне ціноутворення  система визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт і послуг в операціях, визнаних контрольованими.

Операції визнаватимуться контрольованими за умови, що загальна сума операцій, здійснених платником податків за календарний рік, становить понад або дорівнює 50 млн грн на рік (без урахування ПДВ) у розрахунку на одного контрагента, який водночас є:

1) пов’язаною особою — нерезидентом;

2) пов’язаною особою — резидентом, який:

  • задекларував від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;
  • застосовує спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;
  • сплачує податок на прибуток підприємств та/або ПДВ за іншою ставкою, ніж базова (основна), установленою відповідно до ПКУ, станом на початок податкового (звітного) року;
  • не був платником податку на прибуток підприємств та/або ПДВ станом на початок податкового (звітного) року;

3) нерезидентом, який зареєстрований у державі (на території), у котрій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсотків нижче, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсотків нижчою, ніж в Україні. Перелік таких держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України та публікується щороку в офіційних друкованих виданнях і на офіційному веб-сайті Міндоходів із зазначенням ставок податку на прибуток (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок публікується протягом трьох місяців із моменту такої зміни.

У новій редакції викладено ст. 39 ПКУ. Норми цієї статті застосовуватимуться лише під час визначення бази оподаткування в контрольованих операціях для цілей розділу III ПКУ «Податок на прибуток підприємств» та розділу V «Податок на додану вартість».

Для платників податків, які не проводять контрольованих операцій, звичайною ціною вважатиметься ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПКУ. Якщо не доведено зворотнє, така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

Платники податків, які здійснюють контрольовані операції, щороку до 1 травня року, наступного за звітним, зобов’язані подати до Міністерства доходів і зборів України в електронному вигляді (з електронними підписами та печатками) звіт про контрольовані операції, здійснені в минулому році. Тобто звіт про здійснювані контрольовані операції за період із 1 вересня по 31 грудня 2013 року слід буде подати до 1 травня 2014 року.

З 1 вересня 2013 року по 1 вересня 2014 року за неправильне визначення податкових зобов’язань у контрольованих операціях застосовуватиметься відповідальність у розмірі 1 гривні.

Водночас за неподання платником податків звіту чи обов’язкової документації про проведені ним контрольовані операції протягом року передбачена відповідальність у розмірі 5% загальної суми контрольованих операцій (п. 120.3 ПКУ).

Головне управління Міндоходів у м. Києві