Самостійне виправлення помилок у Декларації єдинників. Загальні правила. Частина 1

У цій статті ми поговоримо про те, як єдиннику виправити помилки, самостійно виявлені в поданих Деклараціях. Зокрема розберемо, якими шляхами можна здійснити таке виправлення; які слід сплатити штрафи; як розрахувати пеню; як здійснити виправлення помилок, здійснених протягом 2012 року та до 01.01.2012 р.; як сплатити розраховані штрафи та пеню тощо.

Шляхи виправлення помилок

Зазначимо, що спеціальних правил виправлення помилок у Декларації глава 1 розділу XIV ПКУ для єдинників не передбачає, а тому слід звернутися до загальних правил — п. 50.1 ПКУ. Відтак у разі самостійного виявлення помилок, що містяться в раніше поданих Деклараціях, можна виправити їх двома способами (абз. абз. 1 та 2 п. 50.1 ПКУ):

  • подати уточнюючий розрахунок до Декларації за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку;
  • зазначити уточнені показники у складі поточної Декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Причому помилка може стосуватися як заниження податкового зобов’язання, так і його завищення. У будь-якому разі слід виправити її одним із способів, наведених вище.

Зверніть увагу!

Під час виправлення самостійно виявлених помилок, що містяться в раніше поданих Деклараціях, використовується Декларація за формою, чинною на момент подання Декларації — або уточнюючої, або поточної.

Нагадаємо!

Самостійно виправити помилку в Декларації єдинник зможе лише протягом 1095 днів із дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової Декларації, у якій виникла помилка (п. 50.1, ст. 102 ПКУ). Після закінчення цього терміну щось виправити вже не буде можливості.

Іще одним шляхом виправлення самостійно виявленої помилки може бути подання Декларації із відміткою «звітна нова». Проте скористатися таким способом можливо лише якщо помилку виявлено до закінчення граничного періоду, за який подається нова Декларація. При цьому жодних штрафних санкцій не передбачається, а сплатити правильно розрахований єдиний податок потрібно в загальні строки сплати податку для спрощенців.

Штраф

У разі якщо під час виявлення помилки з’ясовується, що податкове зобов’язання минулих звітних періодів було занижене, тоді також слід сплатити й штраф. Залежно від обраного способу виправлення помилки, розділяють такі розміри штрафів (п. 50.1 ПКУ):

1) 3% — у разі виправлення помилки через уточнюючу Декларацію;

2) 5% — у разі виправлення помилки через поточну Декларацію, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання.

Пеня

У разі якщо єдинник (як фізособа, так і юрособа) під час самостійного виправлення помилок виявляє факт заниження податкового зобов’язання, розрахованого за минулі звітні періоди, тоді така особа має нарахувати й сплатити не лише штраф, але й пеню.

Пеня нараховується в день настання строку погашення податкового зобов’язання (пп. 129.1.2 ПКУ) із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ1, діючої на день заниження.

Для розрахунку суми пені слід використовувати формулу, наведену в Додатку 2 до Інструкції № 953, як радять податківці в листі від 20.10.2010 р. № 1646/5/20-3116.

Наведемо дану формулу для допомоги єдиннику.

де:

Y — сума пені, що нараховується на суму заниження податкового зобов’язання (завжди округлюється до другого знака після коми);

заниження — фактично занижена сума податкового зобов’язання;

K днів — кількість днів заниження;

U НБУ — облікова ставка НБУ, що діяла на день заниження податкового зобов’язання;

1,2 — коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120% річних U НБУ;

R — кількість днів у календарному році.

Сплата штрафів і пені

У разі обрання першого способу виправлення помилки в раніше поданій Декларації (тобто подання уточнюючої Декларації) штраф потрібно сплатити до подання уточнюючої Декларації.

У разі використання поточної Декларації для виправлення показників сума штрафу сплачується разом із поточними зобов’язаннями за єдиним податком, тобто штраф збільшує загальну суму грошового зобов’язання. Інакше кажучи, штраф і пеню слід сплатити у строки, які передбачені для сплати податкового зобов’язання із єдиного податку, зазначені у ст. 295 ПКУ.

Як заразом правильно заповнити «призначення платежу» підкаже Наказ № 817. Зауважимо, що для штрафу чи пені окремого рахунку не передбачено, а тому дані суми слід перерахувати на рахунок для сплати єдиного податку із зазначенням відповідного коду сплати в полі «Призначення платежу». Для штрафу це код 101 «Сплата суми грошового зобов’язання», а для пені — 106 «Сплата пені»2.

Зверніть увагу!

У бюджет потрібно сплатити ту суму штрафу й пені, яка задекларована, тобто зазначена в Декларації. Запитань із цього приводу в юросіб-єдинників не виникне, оскільки в них у Декларації одиниця виміру — гривні з копійками. Натомість у Декларації фізособи-єдинника — лише гривні (без копійок).

Тому, наприклад, якщо підприємець розрахував суму штрафу та пені — 38,90 грн, а в Декларації зазначив 39 грн, відповідно, сплатити слід 39 грн. Якщо ж у Декларації фізособи-єдинника зазначено 24 грн, а розраховано 24,38 грн, вважаємо, що все одно потрібно перерахувати суму, зазначену в Декларації. Адже в цьому випадку саме Декларація (або уточнюючий розрахунок) є документом, на підставі якого здійснюється нарахування грошового зобов’язання та пені, до того ж такі суми в Декларації вважаються узгодженими (п. 54.1 ПКУ).

Підсумуємо викладену вище інформацію в таб­лиці.

Таблиця

Виправлення помилки в Декларації залежно від завищення або заниження суми податку

 Зобов’язання

Критерії

Податкові зобов’язання завищені (переплата)

Податкові зобов’язання занижені (недоплата)

Як виправити помилку

1 спосіб: подання уточнюючого розрахунку;

 2 спосіб: виправлення в поточній декларації

Розмір штрафу

немає

3% — при обранні 1 способу виправлення помилки;

5% — при виборі 2 способу

Пеня

не розраховується

визначається незалежно від обраного способу виправлення помилки

Виправлення помилок 2012 року

Як відомо, протягом 2012 року діяв мораторій на застосування штрафних санкцій. Він був запроваджений Законом № 4834 як допомога в адаптації спрощенцям, які з 2012 року почали працювати згідно з нормами ПКУ. Так, в абз. 39 п. 97 Закону № 4834 зазначено: «Штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються»3. І ось тут виникає запитання: чи будуть застосовані штрафні санкції за порушення, скоєні в 2012 р., але виявлені в 2013 р.?

Прямої відповіді в листах Податкової від 18.10.2012 р. № 6401/0/71-12/15-2217є, від 26.09.2012 р. № 2543/0/61-12/10-1115/3557, від 02.08.2012 р. № 21000/7/17-12/7 немає. Ми вважаємо, що помилка є помилкою, і головне тут — те, що вона допущена в 2012 році, а коли її виявили — ролі не грає. Тож, вважаємо, якщо в 2013 році єдинник виявить помилку в раніше поданій Декларації, наприклад, за III квартал 2012 року, штрафних санкцій ні нараховувати, ні сплачувати не потрібно.

Зверніть увагу!

Мораторій для єдинників протягом 2012 року поширювався виключно на штрафні санкції. Відповідно до пп. 14.1.265 ПКУ, пеня не належить до поняття «штрафна санкція». Як наслідок — її слід розрахувати й сплатити в бюджет.

Виправлення помилок, яких припустилися до 1 січня 2012 року

Фізособи-підприємці

У підкатегорії 107.08 ЄБПЗ4 у запитанні «Як заповнюється податкова декларація ФОП–платника ЄП у разі уточнення показників за звітні періоди до 2012 року?» розміщена доволі необґрунтована відповідь. Оскільки податківці радять фізособам-єдинникам у разі необхідності проведення коригувань показників звіту суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку (далі — Звіт), поданого за звітний період до 1 січня 2012 року, такий Звіт заповнювати й подавати за формою та відповідно до наказу № 599. Ми із такою думкою не погоджуємося, адже цей наказ, яким затверджено форму Звіту, утратив чинність ще 01.01.2012 р., тоді як подавати до Податкової звітність потрібно за формою, чинною на момент її подання (п. 48.1, п. 46.5 ПКУ). І подавати нечинну форму безглуздо, тим паче, що вона не передбачає можливості уточнення показників.

У такому випадку в разі виявлення помилок, здійснених до 01.01.2012 р., радимо використовувати для цього форму Декларації, затверджену наказом № 1159, тобто чинну на момент подання уточнень, як того вимагає абз. 1 п. 50.1 ПКУ.

Юрособи-єдинники

Податківці в підкатегорії 108.08 ЄБПЗ у консультації «Яким чином заповнюється податкова декларація платника ЄП–ЮО у разі виправлення самостійно виявлених помилок, в тому числі за періоди до 01.01.2012 р.?» погоджуються, що для виправлення помилки слід використовувати чинну на момент виправлення помилок форму Декларації.

Детальне заповнення Декларації в разі виправлення помилки за допомогою уточненої Декларації та в складі поточної ми розглянули в матеріалі «Самостійне виправлення помилок у Декларації фізособи-єдинника. Частина 2» поточного номера. А матеріал «Самостійне виправлення помилок у декларації юрособи-єдинника. Частина 3» читайте в наступних номерах газети «Інтерактивна бухгалтерія» .

Катерина ЧЕРНОВСЬКА,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Список використаних нормативно-правових актів:

1. ПКУ — Податковий кодекс України.

2. Закон № 4834 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» від 24.05.2012 р. № 4834-VI.

3. Інструкція № 953 — наказ ДПАУ «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби» від 17.12.2010 р. № 953.

4. Наказ № 817 — наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету» від 07.07.2012 р. № 817.

5. Наказ № 1159 — наказ Мінфіну «Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688» від 07.11.2012 р. № 1159.

6. Наказ № 559 — наказ ДПАУ «Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі» від 29.10.1999 р. № 599.

1 Відповідно до Постанови НБУ від 06.06.2013 р. № 209, облікова ставка НБУ з 10.06.2013 р. становить 7%. Усі розміри облікових ставок НБУ з 2005 року можна переглянути в довіднику «Облікова ставка НБУ».

2 Переглянути реквізити рахунків для перерахування сум штрафів і пені можна у відповідному довіднику «Реквізити рахунків у 2013 році».

3 Незважаючи на те що така норма Закону № 4834 набрала чинності 1 липня 2012 року, відповідно до листа ДПСУ від 26.09.2012 р. № 2543/0/61-12/10-1115/3557 штрафні санкції не нараховуються за порушення у 2012 році, тобто з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.

4 Єдина база податкових знань. Розміщена на офіційному сайті Міндоходів України — www.minrd.gov.ua.