(коментар до Закону України від 16.05.2013 р. № 244-VII, далі — Закон № 244)