Змінено облікову ставку НБУ: як рахувати умовні проценти за поворотною фіндопомогою

З 10 червня 2013 року облікова ставка НБУ становить 7,0% річних, до цього дорівнювала 7,5%. А її розмір — фігурант під час розрахунку умовних процентів за поворотною фінансовою допомогою. Як же їх розраховувати в разі зміни облікової ставки НБУ? Про це й розповімо в нашому матеріалі

Облік умовних процентів

Як відомо, облік поворотної фіндопомоги платником податку на прибуток залежить від статусу її надавача. Таку залежність ми описали в матеріалі «Облік отримання поворотної фіндопомоги: надавач має значення» у газеті «Інтерактивна бухгалтерія» № 1(10) за 2013 р.

Умовні проценти обчислюють, якщо поворотна фіндопомога отримана від платника податку на прибуток, що застосовує загальну ставку податку, і вона не повернена на кінець звітного періоду. Сума отриманої та поверненої фіндопомоги від платника податку на прибуток на загальній ставці не потрапляє ні до доходів, ні до витрат одержувача (пп.пп. 14.1.257, 135.5.5, 139.1.4 Податкового кодексу України, даліПКУ). Лише умовні проценти збільшують дохід як безповоротна фіндопомога (пп. 14.1.257, пп. 135.5.4 ПКУ). Їх записують у рядку 03.10.1 додатка ІД декларації з податку на прибуток, форму якої затверджено наказом Мінфіну України від 28.09.2011 р. № 1213.

Виняток: якщо поворотну фіндопомогу надав платник податку на прибуток — засновник (учасник) із поверненням її не пізніше 365 днів із моменту отримання — умовні проценти не нараховують (ґрунтовно про це — у матеріалі «Поворотна фінансова допомога від засновника: податковий та бухгалтерський облік» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 1(10) за 2013 р.).

Розрахунок умовних процентів

Умовні проценти розраховують на суму поворотної фіндопомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, в розмірі облікової ставки НБУ, розрахованої за кожен день фактичного використання поворотної фіндопомоги (пп. 14.1.257 ПКУ).

Для розрахунку потрібні такі дані:

1) Сума поворотної фінансової допомоги, отримана від платника податку на прибуток, що застосовує загальну ставку податку на прибуток, яка залишилася неповерненою на кінець звітного періоду.

У цьому разі під кінцем звітного періоду слід розуміти кінець кварталу. Адже для цілей розділу ІІІ податкові періоди: квартал, півріччя, три квартали та рік (п. 152.9 ПКУ). І те, що більшість платників за п. 57.1 ПКУ звітує раз на рік, на розрахунок умовних процентів не впливає. Лише сільгоспвиробники, у яких звітний період із 1 липня поточного звітного року по 30 червня наступного звітного року, під час обліку фіндопомоги дивляться на суму фіндопомоги, не повернену на 30 червня. Про це ми розповідали в матеріалі «Умовні проценти за поворотною фіндопомогою: розраховуємо та відображаємо» у газеті «Інтерактивна бухгалтерія» № 1(10) за 2013 р. Такий підхід до квартального періоду для обліку фіндопомоги озвучують і податківці, відповідаючи на наш запит (див. лист ДПС у м. Києві від 19.06.2013 р. № 1179/10/06-4-06).

Зазначимо, якщо в одному кварталі взяли й повернули поворотну фіндопомогу — умовні проценти розраховувати не треба.

2) Облікова ставка НБУ.

Її розмір із 10 червня 2013 року становить 7,0% річних (див. постанову НБУ від 06.06.2013 р. № 209). З 23.03.2012 р. до 10.06.2013 р. — 7,5%.

3) Кількість днів фактичного користування (уключаючи й день отримання) поворотною фіндопомогою, яку не віддали на кінець звітного періоду. При цьому, оскільки розмір облікової ставки змінювався, треба підрахувати окремо кількість днів, коли діяла одна облікова ставка й окремо інша.

Зважаючи на те, що розраховують умовні проценти на суму поворотної фіндопомоги, яка не повернена на кінець кварталу, то найзручніше здійснювати розрахунок поквартально, а потім, формуючи декларацію за рік, просумувати величини, що отримали в розрізі кварталів.

Під час розрахунку можна скористатися такою формулою:

УП = ВФП х Σ (Сn : 100% : 3651 х Кn),

1 366 днів — якщо рік високосний.

де:

УП — сума умовних процентів за відповідний квартал (грн);

ПФД — сума поворотної фіндопомоги, не поверненої на кінець звітного періоду (грн);

Сn — облікова ставка НБУ, яка діяла в розрахунковому кварталі (%), якщо впродовж кварталу її розмір змінювався — відповідно, беруть різні ставки за різні дні використання;

Кn — кількість календарних днів фактичного користування поворотною фіндопомогою в межах кварталу, коли діяла певна облікова ставка НБУ (дні).

Приклад

ТОВ «Мармелад» отримало 18 березня 2013 року від ТОВ «Зефір» — платника податку на прибуток за загальною ставкою поворотну фіндопомогу — 10000 грн строком на 2 роки. 2000 грн повернули у квітні, решту 8000 грн — у липні.

Розрахуємо умовні проценти, які потраплять до доходу в 2013 році:

1) У першому кварталі неповернена сума фіндопомоги на кінець кварталу (31.03.2013 р.) — 10000 грн. Облікова ставка НБУ — 7,5%.

Кількість календарних днів використання поворотної фіндопомоги — 14 — з 18 березня (включно) по 31 березня.

Підставляємо дані у формулу:

УПІкв. = 10000 грн х 7,5% : 100% : 365 днів х 14 днів = 28,77 грн.

2) У другому кварталі залишок поворотної фіндопомоги на 30.06.2013 р. становив 8000 грн.

Облікова ставка з 10.06.2013 р. — 7%, до цієї дати — 7,5%.

Кількість днів використання — 91, з них за дії:

— облікової ставки 7,5% — 70 днів;

— облікової ставки 7% — 21 день.

Підставляємо дані у формулу:

УПІІкв. = 8000 грн х (7,5% : 100% : 365 днів х 70 днів + 7,0% : 100% : 365 днів х 21 день) = 147,29 грн.

3) У третьому кварталі вся сума поворотної фіндопомоги повернена — залишку немає, тож умовні проценти за нею за цей період не розраховують.

4) Разом умовних процентів за перший та другий квартали:

УПІкв.+ УПІІкв.= 28,77 грн + 147,29 грн = 176,06 грн.

Ця сума умовних процентів збільшить дохід підприємства. Звітуючи за підсумками року за п. 57.1 ПКУ, підприємство покаже його в рядку 03.10.1 додатка ІД декларації з податку на прибуток, форму якої затверджено наказом Мінфіну України від 28.09.2011 р. № 1213. Якщо підприємство звітує щоквартальну згідно з п. 57.1 ПКУ — суму такого доходу, відповідно, відобразить у декларації за перший квартал (28,77 грн) та півріччя 2013 р. (176,06 грн) і далі — за три квартали й рік, заповнюючи декларацію наростаючим підсумком.

Галина МОРОЗОВСЬКА,

провідний бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»