(коментар до наказів Мінсоцполітики «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» та Порядку її подання» від 31.05.2013 р. № 315 (далі — Наказ № 315), «Про затверджен-ня форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання» від 31.05.2013 р. № 316 (далі — Наказ № 316), «Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про за-плановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядку її подання» від 31.05.2013 р. № 317 (далі — Наказ № 317))