Запит від Податкової про невідповідність показників декларацій: як реагувати

За І кв. 2013 р. ми подали збиткову декларацію з податку на прибуток і отримали запит із Податкової, у якому податківці вимагають пояснити, чому задекларовані доходи за I кв. 2013 р. не відповідають обсягам постачання з ПДВ за січень — березень 2013 р.
Також під час аналізу показників з податку на прибуток за I кв. 2013 р. порівняно з I кв. 2012 р. сума отриманого доходу збільшилася, а сума нарахованого податку на прибуток зменшилася.
Підкажіть, що вони мають на увазі та що їм відповісти?
Хіба є зв’язок між доходом з податку на прибуток і обсягами постачання ПДВ?
Як пояснювати зниження податку на прибуток за І кв. 2013 р.?

ВІДПОВІДЬ: Розпочнемо з того, що з’ясуємо, чи мають право податківці звертатися з такими запитами. На жаль, у запитанні не вказано, яку норму Податкового кодексу України (даліПКУ) податківці зазначили у своєму запиті як підставу для його надсилання. Найімовірніше, у запиті фігурує пп. 78.1.1 ПКУ. Адже це єдина норма, яка дозволяє надсилати запит, керуючись лише ймовірністю порушення: «…виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства…»

Сакраментальна фраза тексту запиту виглядає приблизно так: «…виявлено невідповідність…, що свідчить про можливі порушення податкового законодавства…»

Ми вважаємо, що насправді підстав посилатися на пп. 78.1.1 ПКУ не має, оскільки проведений аналіз дуже поверхневий. Однак доводити хибність у застосуванні контролерами цієї норми буде проблематично навіть у суді. 

Тепер щодо суті самих питань. Ніякого зв’язку між обсягами задекларованого доходу з податку на прибуток та податкових зобов’язань із ПДВ немає, й жоден документ не вимагає співставляти ці величини. Така звичка у податківців залишилася з докодексних часів, коли датою збільшення валового доходу та датою виникнення податкових зобов’язань вважалася перша з подій (відвантаження товарів або отримання грошових коштів чи іншої компенсації).

Зараз методологія обчислення податку на прибуток суттєво змінилася. Тож говорити про порівняння доходу з податку на прибуток та податкових зобов’язань з ПДВ нелогічно. Навіть за умови, що продаж товарів відбувається виключно за пост­оплатою, стовідсоткового збігу може й не бути. Наприклад, під час продажу основних засобів до податкового доходу потрапить лише позитивна різниця між ціною продажу та балансовою вартістю основного засобу (п. 146.13 ПКУ), а податкові зобов’язання нараховуватимуться на всю його продажну вартість (п. 188.1 ПКУ). І таких прикладів може бути з десяток.

Стосовно порівняння динаміки податкового доходу та оподаткованого прибутку підприємства, занепокоєність податківців зрозуміла, адже, на їх думку, ріст доходу обов’язково повинен супроводжуватися ростом задекларованого прибутку. Проте це примітивна логіка, таке можливо лише за, так би мовити, ідеальної моделі бізнесу, коли вплив будь-яких зовнішніх та внутрішніх факторів — величина постійна.

Фактично податківці своїми діями змушують підприємство провести більш глибокий аналіз та довести, що  ніякого порушення податкового законодавства в діяльності підприємства не відбулося. Утім, не існує жодного документу, який би вимагав обґрунтовувати явище росту доходів та одночасного падіння оподатковуваного прибутку.

Який вихід із цієї ситуації

У разі якщо податківці припустилися помилок під час оформлення податкового запиту1, можна надіслати Податковій листа, у якому зазначити, що отриманий запит складено з порушенням, а тому підприємство в силу закону (п. 73.3 ПКУ) не може надати запитувану інформацію.

Якщо ж запит складено без порушень, відповідь потрібно надати протягом 10 робочих днів із дня отримання запиту. Інакше варто чекати проведення позапланової перевірки.

Зміст відповіді може бути приблизно таким (див. Зразок).

Зразок

На Ваш запит № 1245/10/17-12 від 05.06.2013 р. повідомляємо, що сума задекларованих доходів у декларації з податку на прибуток та обсяги постачання з ПДВ за методологією обліку цих податків не можуть бути співставленими показниками. Адже податковий дохід виникає за датою переходу покупцеві права власності на такий товар (для робіт і послуг —  за датою складення акта або іншого документа, який підтверджує виконання робіт або надання послуг) (п. 137.1 ПКУ), а податкове зобов’язання з ПДВ — за правилом першої події (відвантаження товарів або отримання грошових коштів чи іншої компенсації) (п. 187.1 ПКУ). Тому названі вище показники податкового обліку не можуть порівнюватися.

Стосовно динаміки росту доходу та зменшення витрат2:

1. Керівництвом підприємства було прийнято рішення знизити реалізаційні ціни на групу товарів, які користуються найбільшим попитом. Цей крок зроблено задля розширення ринку збуту товарів, але він вплинув на рівень рентабельності підприємства при незмінному рівні постійних витрат, які не залежать від обсягу продаж. Тому оподатковуваний прибуток за І квартал 2013 р. знизився і досягне рівня І кварталу 2012 р. лише коли обсяг продажу зросте не менше ніж у 2 рази (за умови незмінності інших факторів).

2. Виросли ціни на сировину (матеріали) для виробництва. Наприклад, у IV кварталі 2012 р. вартість паперу газетного (марка ДП-1) становила 500 грн (у т.ч. ПДВ) за рулон, водночас коли з 19.04.2013 р. ціна виросла до 750 грн (у т.ч. ПДВ) за рулон. Цей фактор вплинув на рівень прибутку підприємства.

3. Наш клієнт без погодження затримав оплату товарів на загальну суму 225000 грн (за мінусом ПДВ) більше ніж на місяць при собівартості цих товарів 150000 грн. Тому ми звернулися до суду з позовом про стягнення заборгованості. Суд прийняв нашу заяву та призначив дату судового розгляду (ухвала Господарського суду Житомирської області №3г-4575/87 від 29.03.2013 р.) На сьогодні рішення по справі не винесено. У порядку ст. 159 ПКУ ми відсторнували суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів та одночасно зменшили суму витрат, що вплинуло на рівень оподатковуваного прибутку.

Повідомлення про зменшення доходу та витрат та копії документів, які підтверджують наявність заборгованості (договір купівлі-продажу, ухвала суду), було надано разом із декларацією за І квартал 2013 р.

4. За рішенням власників, у І кварталі 2013 р. було проведено повний аудит діяльності підприємства. Вартість таких послуг становила 80000 грн, що безпосередньо вплинуло на розмір оподатковуваного прибутку.

Георгій КЛЯШТОРНИЙ,

бухгалтер-експерт газети
«Інтерактивна бухгалтерія»

1 Підстави для відмови податківцям у наданні відповіді на запит розглядалися в матеріалі «Як реагувати на запити Податкової про надання інформації» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 21 (30) за 2013 р.

2 Тут ми наведемо можливі варіанти, які могли б стати причиною для зниження оподатковуваного прибутку. Цей перелік не вичерпний, у кожного підприємства можуть бути свої  причини. Цифри, що наведені у прикладі, — умовні.