(коментар до Рішення Державної служби України з питань захисту персональних даних «Практика застосу- вання законодавства з питань захисту персональних даних при обробці персональних даних з використан- ням веб-ресурсів» від 22.03.2013 р. № 6, далі — Рішення)