Розглянемо практичні приклади та розберемо найпоширеніші ситуації визначення розрахункового періоду, а також порядок включення виплат у середній заробіток для оплати часу відпусток
Працівник пропрацював на підприємстві менше року
Приклад 1
Працівницю, яка має двох дітей віком до 15 років, прийнято на роботу 18.02.2013 р. Відповідно до п. 2 ст. 10 Закону про відпустки, у перший рік роботи на підприємстві за її бажанням їй надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні з 20.05.2013 р. (до настання шестимісячного терміну безперервної роботи). Протягом роботи на підприємстві працівниці нараховували зарплату в розмірі місячного окладу — 5000,00 грн згідно зі штатним розписом. Усі робочі дні за період роботи відпрацьовані повністю.
У цьому випадку середня зарплата обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час роботи на підприємстві, тобто з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, у якому надається відпустка.
Розрахунковим для розрахунку відпускних буде період із 01.03.2013 р. по 30.04.2013 р.
Кількість календарних днів у розрахунковому періоді (без святкового дня — 8 Березня):
30   к.дн. + 30   к.дн. = 60   к.дн. Сумарний заробіток за розрахунковий період: