Як ми і обіцяли, в продовження найактуальнішої на цей час теми відпусток, розпочатої у газеті «Інтерактивна бухгалтерія» № 17 (26) за 2013 р., докладно розглянемо, як розрахувати суму відпускних. Покроковий алгоритм розрахунку середньої зарплати не залишить вам шансу на помилку, а практичні приклади розставлять всі крапки над «і»
Кожен бухгалтер пам`ятає, що для розрахунку суми відпускних спочатку треба обчислити середню заробітну плату працівника. Для оплати часу щорічних відпусток, додаткових навчальних відпусток, додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, творчих відпусток зокрема або виплат компенсації за невикористані відпустки середню заробітну плату обчислюють відповідно до Порядку № 100. Отже, розберемо алгоритм обчислення відпускних.
Крок 1. Визначаємо розрахунковий період
За загальним правилом, обчислення середньої зарплати для оплати відпусток провадиться, виходячи з виплат заостанні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки (абз. 1 п. 2 Порядку № 100).
У разі якщо працівник працював на підприємстві менше року: середня зарплата обчислюється на основі виплат за фактичний час роботи: з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, у якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.