Підприємство має ліцензію на оптову торгівлю пальним без місць. Ліцензії на зберігання не має. Ми збираємося розпочати новий вид діяльності – продаж оптом дизельного пального.
Запитання № 1: коли ми закуповуємо автомобільним транспортом ДП й оптом розливаємо з напівпричепа-цистерни покупцям, у даному випадку постачальник не реєструє акциз на пересувний склад напівпричіп-цистерну, а ми покупцеві, своєю чергою, із цього складу реєструємо акциз. Це правильно?
Запитання № 2: якщо ми купуємо ДП за імпортом за кордоном, як і хто реєструє акцизну накладну на постачання дизпалива?
Запитання № 3: якщо ми купуємо ДП на території України зд-цистерною й далі потрібно буде злити у сховище, а потім розлити в напівпричепи-цистерни й надати покупцям, то як правильно реєструвати акциз за відсутності в нас ліцензії на зберігання? Ми повинні орендувати сховище? Можливо, в орендодавця сховища повинна бути ліцензія на зберігання?

Відповідь на запитання № 1

Так, ви робите все правильно. Відповідно до п. 5 Порядку № 114 акцизну накладну варто складати у двох примірниках у разі реалізації пального:

– з акцизного складу до іншого акцизного складу, зокрема через трубопровід або з використанням акцизного складу пересувного у випадку, коли до реалізації пального інший акцизний склад уже відомий;

з акцизного складу до акцизного складу пересувного;

– з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного;

з акцизного складу пересувного до акцизного складу.

Перший примірник складеної акцизної накладної реєструють у Єдиному реєстрі акцизних накладних, а другий примірник такої акцизної накладної в день її складання надсилають розпоряднику акцизного складу – отримувачу пального.

Розпорядник акцизного складу / розпорядник акцизного складу пересувного – отримувач пального зобов'язаний зареєструвати другий примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних після реєстрації першого примірника такої акцизної накладної в Реєстрі на отримання пального на акцизний склад / акцизний склад пересувний.

В акцизній накладній зазначають реквізити акцизного складу або акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне (п. 24 розд. II Порядку № 729), а саме:

– уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

– номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного), з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та дані про місткість ємності (секцій), з якої (яких) здійснено відвантаження (відпуск) пального (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, з яких здійснено відвантаження (відпуск) пального, на обсяги якого виписана акцизна накладна).

В акцизній накладній зазначають реквізити акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне (п. 25 розд. II Порядку № 729), а саме:

– уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

– номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного), на який фізично відвантажене (отримане) пальне, та дані про місткість ємності (секцій), у яку (які) здійснено фізичне відвантаження (отримання) пального (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, у які здійснено відвантаження (отримання) пального, на обсяги якого виписана акцизна накладна).

Отже, постачальник реєструє акцизну накладну на ваш акцизний склад пересувний (напівпричіп-цистерну), а ви, відповідно, реєструєте акцизну накладну з акцизного складу пересувного (напівпричепа-цистерни) на вашого покупця.

Відповідь на запитання № 2

Акцизну накладну в такому випадку в одному примірнику реєструє імпортер. За нормами п. 5 Порядку № 114 акцизну накладну варто складати в одному примірнику в разі ввезення пального на митну територію України на підставі даних відповідної митної декларації.

Акцизну накладну форми "П" складають у день увезення на митну територію України пального (п. 1 розд. II Порядку № 729).

У відповідному рядку зазначають цифровий код операції для акцизної накладної, яку складають в одному примірнику: "4" – увезення (імпорт) пального на митну територію України. Підставою для вказування в акцизній накладній коду операції "4" є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України (п. 4 розд. II Порядку № 729).

В акцизних накладних, складених на операції з увезення пального на митну територію України, у відповідних рядках зазначають (п. 6 розд. II Порядку № 729):

– цифровий код операції "4" (для акцизної накладної, яку складають в одному примірнику);

– одну з ознак щодо умов оподаткування (або "0", або "2", або "3", або "4");

– напрям використання "0". У разі якщо за даними додаткової митної декларації збільшився обсяг увезеного на митну територію України пального в літрах, приведених до температури 15° C, в акцизних накладних, складених на операції з реалізації таких обсягів збільшення пального, зазначають напрям використання "17".

В акцизній накладній, складеній під час увезення пального на митну територію України (код операції – "4") на операції з розподілу обсягу ввезеного пального, зазначеного в митній декларації, указують (п. 20 розд. II Порядку № 729):

– в акцизній накладній, складеній для розподілу пального між акцизними складами пересувними, – реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне;

– в акцизній накладній, складеній для розподілу пального, поміщеного в митний режим імпорту з іншого митного режиму, за акцизними складами, на які таке пальне фізично відвантажене (отримане), – реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує пальне, та розпорядника акцизного складу як особи, що отримує пальне.

В акцизній накладній, складеній на операції з увезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації порівняно з тимчасовою митною декларацією (код операції – "4", напрям використання – "17"), яка складається на обсяг такого перевищення, зазначають реквізити особи (платника податку), що здійснив ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне.

Відповідно до п. 26 розд. II Порядку № 729 в акцизній накладній, у якій зазначено цифровий код операції для складання в одному примірнику "4", обов'язково вказують дані лише про:

– акцизний склад пересувний, за допомогою якого було здійснено ввезення пального на митну територію України та який здійснює транспортування пального на митній території України, як акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажене (отримане) пальне;

або

– акцизний склад, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, поміщене в митний режим імпорту з іншого митного режиму.

Таку акцизну накладну складають для розподілу обсягу ввезеного на митну територію України пального, зазначеного в митній декларації:

– між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено ввезення пального на митну територію України та які здійснюють транспортування пального на митній території України;

або

– за акцизними складами, на які фізично відвантажене (отримане) пальне поміщене в митний режим імпорту з іншого митного режиму.

В акцизних накладних, складених на операції з увезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації порівняно з тимчасовою митною декларацією (код операції – "4", напрям використання – "17"), які складають на обсяг такого перевищення, зазначають реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного:

– на якому фактично знаходиться таке пальне;

або

– з якого було здійснено реалізацію такого пального іншій особі.

В акцизних накладних, складених на операції з увезення (імпорту) пального на митну територію України (код операції – "4"), зазначають реквізити митної декларації, на підставі якої здійснено таке ввезення пального (п. 29 розд. II Порядку № 729):

– зазначені в графі 1 митної декларації літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації, які визначають згідно з класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 р. № 1011:

• літерні коди напрямку переміщення і типу декларації – відповідно до Класифікатора типів декларацій,

• код митного режиму – відповідно до Класифікатора митних режимів;

– дату митної декларації;

– номер митної декларації.

В акцизних накладних, складених на операції з увезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації порівняно з тимчасовою митною декларацією (код операції – "4", напрям використання – "17"), які складають на обсяг такого перевищення, зазначають реквізити додаткової митної декларації, на підставі якої збільшено такий обсяг:

– літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації;

– дату митної декларації;

– номер митної декларації.

На замітку!

Візьміть до відома: для акцизних накладних, у яких зазначено код операції для складання в одному примірнику "4", обсяг увезеного пального не може перевищувати обсягу, зазначеного в митній декларації, на підставі якої здійснено ввезення (п. 34 розд. II Порядку № 729).

Відповідь на запитання № 3

У даній ситуації ви отримуєте від постачальника акцизну накладну, яку можна скласти на акцизний склад пересувний (залізничну цистерну) або відразу на акцизний склад (сховище). Під час відпуску пального з акцизного складу (сховища) на акцизний склад пересувний (напівпричепи-цистерни) теж складають акцизну накладну.

Особливості складання акцизної накладної в разі відвантаження пального з акцизного складу/акцизного складу пересувного до акцизного складу іншого суб'єкта господарювання для зберігання та у випадку зворотного відвантаження такого пального його власнику податківці роз'яснили в консультації з категорії 114.11.03 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua).

Щодо наявності ліцензії на зберігання. Відповідно до ст. 1 Закону № 481/95:

місце зберігання пального – місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовують для зберігання пального на праві власності або користування;

місце оптової торгівлі пальним – місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовують для здійснення оптової торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування;

зберігання пального – діяльність зі зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) зі зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик.

За нормами ст. 15 Закону № 481/95 суб'єкти господарювання (у т. ч. іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним – одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб'єкта господарювання (у т. ч. іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) або місцезнаходженням постійного представництва.

Річна плата за ліцензії на право зберігання пального становить 780 грн. Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального строком на 5 років.

Суб'єкт господарювання (у т. ч. іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії. Із цим погоджуються й податківці в роз'ясненні з категорії 114.11.03 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua).

Отже, ви маєте право в місті оптової торгівлі, на яке отримано ліцензію на оптову торгівлю, зберігати пальне без наявності ліцензії на зберігання пального.

Причому контролери наголошують, що один акцизний склад може бути зареєстрований винятково одним розпорядником акцизного складу. Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один і більше акцизних складів. Акцизні склади двох і більше розпорядників не можуть розміщуватися в одному приміщенні або на одній території (див. роз'яснення з категорії 114.11.03 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Таким чином, ліцензія повинна бути саме у зберігача пального. Адже відповідно до норм ст. 15 Закону № 481/95 зберігання пального здійснюється суб'єктами господарювання (у т. ч. іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) усіх форм власності за наявності ліцензії.

Влада Карпова,
к. е. н., експертка,
ЛІГА:ЗАКОН

 

 

 

______________________________________________________________

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. Закон № 481/95Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" від 19.12.95 р. № 481/95-BP.

2. Порядок № 729 – Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2020 р. № 729.

3. Порядок № 114 – Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 114.