У господарській діяльності будь-якого підприємства відбуваються придбання та/або реалізація товарів (робіт, послуг), розрахунки з бюджетом і фондом загальнообов'язкового соціального страхування. Як результат – виникає кредиторська та/або дебіторська заборгованість. Зокрема, перевірка сум дебіторської та кредиторської заборгованості входить до основних завдань річної інвентаризації на підприємстві (п. 10 р. І Положення № 879). Тож, розгляньмо, як має відбуватися така інвентаризація