Обов'язкові випадки проведення інвентаризації визначено Положенням № 879. Один із них – проведення інвентаризації активів і зобов'язань перед складанням річної фінансової звітності.

Госпрозрахункові підприємства та бюджетні установи під час проведення інвентаризації керуються саме Положенням № 879, яке містить припис затвердити власні положення про інвентаризацію та вже в них уточнити періодичність і строки її проведення, а також прописати особливості роботи інвентаризаційної комісії, зокрема, якщо з поважних причин відсутній один із членів комісії або матеріально відповідальна особа.

Тож розгляньмо, як утворити інвентаризаційну та робочі комісії, як правильно організувати процедуру інвентаризації, яких правил потрібно дотримуватися під час інвентаризації та як оформити результати інвентаризації.

Утворення та склад інвентаризаційної комісії

Перелік осіб, яких керівник може зарахувати до складу інвентаризаційної комісії, визначено п. 1 розд. ІІ Положення № 879. Зокрема, інвентаризаційну комісію утворюють із представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, підприємців-фізосіб, які ведуть бухоблік на підприємстві на договірних засадах) і досвідчених працівників підприємства (інженерів, технологів, механіків, виконавців робіт, товарознавців, економістів, бухгалтерів).

Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства. Як бачимо, тепер немає вимоги обов'язково зараховувати до складу інвентаризаційної комісії головного бухгалтера.

Також до інвентаризаційної комісії можуть входити члени ревізійної комісії господарського товариства. А ось представники структурного підрозділу внутрішнього аудиту – ні.

Якщо бухгалтерський облік веде безпосередньо керівник, він самостійно очолює інвентаризаційну комісію (абз. 2 п. 1 розд. ІІ Положення № 879).

Зверніть увагу

Інвентаризацію проводять повним складом інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) й у присутності матеріально відповідальної особи. Проте матеріально відповідальні особи не входять до складу робочої інвентаризаційної комісії, яка перевіряє активи, що перебувають у таких осіб на відповідальному зберіганні (абз. 5 п. 1, абз. 2 п. 2.4 розд. ІІ Положення № 879).

Бюджетні установи до складу інвентаризаційних комісій (робочих інвентаризаційних комісій) можуть зараховувати представників централізованої бухгалтерії, яка їх обслуговує.