Надто неточне формулювання щодо врахування суми премії в середньому заробітку призвело до того, що нині існує два абсолютно протилежних підходи до розрахунку. І, на жаль, після появи листа Мінекономіки немає однозначної відповіді на питання: як саме враховувати премії під час обчислення середнього заробітку? Тож, ситуація потребує аналізу. Прокоментуємо цей лист