Роботодавці, у яких працюють особи з інвалідністю, мають можливість зменшити податкове навантаження у частині ПДФО та військового збору. Далі детально розглянемо, як правильно користуватися податковими пільгами, передбаченими щодо доходів осіб з інвалідністю, та яким чином їх відображати в додатку 4ДФ до Розрахунку

Податкова соціальна пільга

Податкову соціальну пільгу (далі – ПСП) застосовують до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує граничної суми доходу (пп. 169.4.1 ПКУ).

У 2021 році граничний розмір доходу становить 3180 грн. Його визначають шляхом множення розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (2270 грн), на коефіцієнт 1,4 із наступним округленням отриманого результату до найближчих 10 грн.

Якщо заробітна плата працівника не перевищує у звітному місяці 3180 грн, то він має право на застосування ПСП до свого доходу. Зазвичай застосування ПСП актуальне в разі роботи на умовах неповного робочого часу, а також у випадках, коли працівник не відпрацював місячної норми робочого часу (скажімо, частину місяця працівник перебував у відпустці без збереження зарплати).

Зауважимо

Повний перелік ПСП наведено у пп. 169.1.1169.1.4 ПКУ.

Наприклад, якщо зарплата працівника, який працює на умовах неповного робочого часу (на 0,5 ставки), за звітний місяць становить менш ніж 3180 грн, то може бути застосовано базову ПСП відповідно до пп. 169.1.1 ПКУ в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму, тобто у 2021 році – 1135 грн. Проте якщо такий працівник є особою з інвалідністю, то є підстави для застосування підвищеної ПСП у разі, коли:

  • працівник має інвалідність I або II групи, у т.ч. із дитинства (пп. «ґ» пп. 169.1.3 ПКУ). У такому разі ПСП застосовують у розмірі 150% базової ПСП, тобто у 2021 році – 1702,50 грн. Умовою застосування цієї ПСП є подання працівником заяви та копії пенсійного посвідчення або довідки МСЕК;
  • працівник має інвалідність І та ІІ групи й належить до кола учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ). Розмір пільги становить 200% базової ПСП, тобто у 2021 році – 2270 грн. Відповідно до Порядку № 1227 для застосування пільги необхідне подання працівником заяви, копії пенсійного посвідчення або довідки МСЕК та копії посвідчення учасника бойових дій.

Також працівник з інвалідністю, який має двох і більше за дітей віком до 18 років, може скористатися ПСП, передбаченою в пп. 169.1.2 ПКУ. Розмір цієї пільги у 2021 році становить 1135 грн (тобто 100% базової пільги, указаної в пп. 169.1.1 ПКУ), та її надають лише одному з батьків. При цьому граничний розмір доходу визначають кратно кількості дітей.

Наприклад, якщо в сім’ї двоє дітей, то для одного з батьків граничний розмір доходу, який надає право на застосування ПСП у 2021 році, дорівнює 6360 грн (3180 грн х 2). Проте за таких обставин у заяві працівниця (працівник) має зазначити, що її чоловік (його дружина) під час одержання ПСП за місцем роботи не користується правом на таку пільгу.