Детально розгляньмо особливості заповнення додатка Д1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» об’єднаної звітності