Зміна місцезнаходження юридичної особи — не така вже й рідкісна процедура. Іноді до неї вдаються з метою розвитку та розширення підприємства — коли є бажання переміститися ближче до центру або в просторіше приміщення. А часом, навпаки, змінити звичний офіс на дешевше приміщення змушують тимчасові труднощі або інші міркування стосовно доцільності. Утім, хоч би якою не була причина, сьогодні ми розповімо про основні правила й деякі нюанси, які дозволять пройти таку процедуру якомога безболісніше

Унесення змін про зміну місцезнаходження до Держреєстру

Оскільки відомості про місцезнаходження юрособи містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) (п. 10 ч. 2 ст. 9 Закону № 755), насамперед варто звернутися до держреєстратора та змінити відомості про місцезнаходження.

Зважаючи на ч. 4 ст. 17 Закону № 755, для державної реєстрації змін до відомостей про місцезнаходження юридичної особи у загальному випадку потрібно подати такий мінімальний пакет документів:

— заяву про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань й органів влади) (з 01.06.2020) (форма 2, затверджена наказом Мін’юсту від 18.11.2016 р. № 3268/5, у редакції наказу Мін’юсту від 10.05.2020 р. № 1716/5);

— документ про сплату адміністративного збору;

— установчий документ юридичної особи в новій редакції (у разі, якщо відомості про місцезнаходження юрособи були закріплені у статуті, та до нього були внесені зміни).

Зауважимо

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань і благодійних організацій), що містяться в ЄДР (крім унесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою) адміністративний збір справляють у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (абз. 8 ч. 1 ст. 36 Закону № 755).

Згідно із ч. 1 ст. 26 Закону № 755 розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців здійснюють протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних і святкових днів.

Зміна основного місця обліку в контролюючих органах

Оскільки відповідно до п. 45.2 ПКУ місцезнаходження юридичної особи, відомості про яку містяться в ЄДР, є її податковою адресою, переміщення в інший адміністративний район впливає на місце обліку в контролюючих органах.

Зважаючи на це, звернімося до р. Х Порядку № 1588, яким урегульовано процедуру зняття з обліку/узяття на облік платника податків, що змінив податкову адресу.

Отже, згідно з п. 10.2 Порядку № 1588 підставою для зняття з обліку платника податків в одному контролюючому органі та взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.

У п. 10.4 Порядку № 1588 уточнено, що процедури переведення платника податків шляхом узяття на облік/зняття з обліку (зміни основного місця обліку) розпочинають і проводять контролюючі органи, зокрема, у разі надходження відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження платника податків. Інакше кажучи, юрособі додатково подавати до органу ДПС будь-які документи для зміни основного місця обліку не потрібно.

Керуючись п. п. 10.7, 10.8 Порядку № 1588, протягом 12 днів після отримання відомостей про зміну місцезнаходження платника податків контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням платника податків засобами інформаційної системи в електронному вигляді формує та надсилає до контролюючого органу за новим місцезнаходженням платника податків повідомлення за формою № 11-ОПП.

Протягом двох робочих днів після надходження повідомлення за формою № 11-ОПП контролюючий орган за новим місцезнаходженням платника податків здійснює взяття його на облік (основне місце обліку), про що вносить відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб. Якщо до дати спливу 1 місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням не здійснив узяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням здійснюють автоматично в день спливу такого строку.

Важливо

Зняття з обліку (за основним місцем обліку) за попереднім місцезнаходженням здійснюється автоматично одночасно з узяттям на облік (за основним місцем обліку) за новим місцезнаходженням (місцем проживання). Інформацію про зняття з обліку вносять до Єдиного банку даних юридичних осіб (п. 10.10 Порядку № 1588).

Тим часом зміна основного місця обліку без прямої участі платника податку не звільняє останнього від обов’язку подати повідомлення про об’єкти оподаткування чи об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадять діяльність за формою № 20-ОПП.

Зокрема, згідно з п. 8.5 Порядку № 1588 у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування (а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права чи стану об’єкта оподаткування) платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Подання звітності та сплата зобов’язань із податків і зборів

Згідно з п. 10.13 Порядку № 1588 у разі зміни місцезнаходження підприємства — платника податків сплату визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснює такий платник податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

До закінчення року платник податків обліковується:

— у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року;

— у контролюючому органі за новим місцем знаходження (основне місце обліку) — з ознакою того, що він є платником податків із наступного року.

Отже, за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду необхідно подавати й податкову звітність. Підтверджують це у т.ч. і точкові роз’яснення з розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua), зокрема:

1) роз’яснення з категорії 101.02 щодо ПДВ:

«У разі зміни суб’єктом господарювання місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною адміністративного району, подання податкової декларації з ПДВ та сплата ПДВ здійснюється за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) (неосновне місце обліку) до закінчення поточного бюджетного року, а починаючи з 01 січня наступного року — за новим місцезнаходженням (місцем проживання) (основне місце обліку)»;

2) роз’яснення з категорії 103.25 щодо ПДФО:

«У разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, суб’єкт господарювання до закінчення поточного бюджетного року сплачує податок на доходи фізичних осіб та подає податковий розрахунок за ф. 1ДФ за попереднім місцезнаходженням»;

3) роз’яснення з категорії 126.04 щодо ПДФО та військового збору:

«У разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, суб’єкт господарювання до закінчення поточного бюджетного року подає звітність та сплачує військовий збір за попереднім місцезнаходженням»;

4) роз’яснення з категорії 114.11.01 щодо акцизного податку:

«Платник акцизного податку у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною адміністративного району, подає заяву про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів за формою № 1-АКПС (в т.ч. з позначкою «Зміни», «Анулювання реєстрації»), до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) (основне місце обліку). При цьому подання декларацій з акцизного податку та його сплата здійснюється за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) до закінчення поточного бюджетного року, а починаючи з 1 січня наступного року — за новим місцезнаходженням (місцем проживання) (основне місце обліку)».

А ось із ЄСВ усе дещо інакше.

Зокрема, згідно з п. 8 р. ІІІ Порядку № 435, якщо страхувальник (крім зазначених у п. п. 5, 6 р. ІІІ Порядку № 435 осіб, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовим договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО-підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у ЄДР)), у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання, що пов’язано зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подають до органу доходів і зборів, який відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).

Є щодо цього й роз’яснення з категорії 201.06 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua):

«У разі зміни суб’єктом господарювання протягом бюджетного року місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною адміністративного району, звітність про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) подається та сплачується до контролюючого органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання)».

У цьому ж роз’ясненні контролери наголосили, що дані про взяття платника на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передають до ЄДР у день узяття на облік. Відомості, які містяться в ЄДР, є відкритими й загальнодоступними та надаються у вигляді витягу з ЄДР.

Крім того, дані про взяття на облік в контролюючому органі щоденно оприлюднюють на вебпорталі електронних сервісів Міністерства юстиції України та на офіційному вебпорталі ДПС в електронному сервісі: «Електронний кабінет» => «Реєстри»=> «Дані про взяття на облік платників податків» та «Реєстр страхувальників».

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) платника протягом звітного періоду фахівці ДПСУ порекомендували платнику на дату подання звітності та сплати єдиного внеску перевірити інформацію щодо місця обліку одним із зазначених вище способів.

Інші особливості

1. До уваги платників ПДВ!

З огляду на зміни, унесені до п. 183.15 ПКУ Законом № 466, подавати контролюючим органам реєстраційну заяву — форму № 1-ПДВ із позначкою «Перереєстрація» більше не потрібно.

Про це фахівці ДПСУ безпосередньо заявили в роз’ясненні з категорії 101.02 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua).

2. До уваги неприбуткових організацій!

Інформацію про зміну місцезнаходження неприбуткової організації, пов’язаної зі зміною адміністративного району, оновлюють у контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, у порядку, визначеному Законом № 755.

Додатково подавати реєстраційну заяву за формою № 1-РН не потрібно — про це йдеться в одному з роз’яснень, розміщених у категорії 102.04 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua).

3. До уваги платників акцизу — власників ліцензій, отриманих на підставі ст. 15 Закону № 481!

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії, орган, що видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом 3 робочих днів видає суб’єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін (ст. 15 Закону № 481).

Для цього суб’єкт господарювання має подати:

— заяву про переоформлення ліцензії (подають у довільній формі);

— документи, що підтверджують зміну відомостей.

Зауважимо

Граничних строків для подання суб’єктами господарювання заяв на переоформлення ліцензій не передбачено. Проте баритися з цим, певна річ, не варто.

Одразу ж звернімо увагу суб’єктів господарювання, які звітують за виробництвом й обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів: у разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, звіти щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів потрібно подавати до органу ДПС за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) до закінчення поточного бюджетного року, а починаючи з 1 січня наступного року — за новим місцезнаходженням (місцем проживання) (основне місце обліку). Про це йдеться в роз’ясненні з категорії 113.04 категорії 113.02 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

4. До уваги платників податків, які здійснюють подання податкової звітності в електронному вигляді!

У разі зміни місцезнаходження юрособи, унаслідок чого змінились адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, у якому юрособа перебуває на обліку, та в разі здійснення юрособою сплати податків і зборів за місцем попередньої реєстрації до кінця поточного бюджетного року заяву про приєднання до договору про визнання електронних документів направляють до контролюючого органу за попереднім місцезнаходженням (місцем обліку) до кінця поточного бюджетного року. У решті випадків — до контролюючого органу за новим (основним) місцезнаходженням юрособи.

За наявності діючого договору та в разі зміни місцезнаходження, унаслідок чого змінюються адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, у якому юрособа перебуває на обліку, заяву про приєднання до договору про визнання електронних документів до контролюючого органу за новим місцезнаходженням не направляють. Це врегульовано п. 5 р. ІІІ Порядку № 557.

5. До уваги суб’єктів господарювання, які застосовують РРО!

У разі зміни місцезнаходження, унаслідок чого змінюється контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку, протягом 2 робочих днів після переведення платника податків на обслуговування до контролюючого органу за новим місцем обліку засобами інформаційної системи ДПС здійснюють перереєстрацію РРО до контролюючого органу за новим основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.

Реєстраційне посвідчення, видане суб’єкту господарювання контролюючим органом за попереднім місцем обліку, залишається чинним до моменту виникнення змін у даних щодо суб’єкта господарювання, указаних у реєстраційному посвідченні (п. 4 гл. 3 р. ІІ Порядку № 547).

Альона ГАРНИК,

експерт-аналітик компанії «ЛІГА:ЗАКОН»

 

 

 

______________________________________________________________

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

ПКУ — Податковий кодекс України.

Закон № 755 — Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Закон № 481 — Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР.

Закон № 466 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-IX.

Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588.

Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

Порядок № 557 — Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, затверджений наказом Мінфіну від 06.06.2017 р. № 557

Порядок № 547 — Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом Мінфіну від 14.06.2016 р. № 547