У матеріалі ми розглянули можливі способи калькулювання собівартості одиниці продукції (робіт, послуг)