На практиці використовують такі основні методи калькулювання собівартості: позамовний, попередільний, попроцесний та нормативний. Сьогодні ознайомимося з ними докладніше