Нині дуже часто виникає це питання, що пов’язано з епідемією коронавірусу, яка охопила світову спільноту. Тим часом для отримання листка непрацездатності у зв’язку з карантином регламентована низка вимог. З’ясуймо

Спершу визначимося з основними термінами, які містить ст. 1 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III (далі Закон № 1645).

Карантин — це адміністративні та медико-санітарні заходи, які застосовують для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

До особливо небезпечних інфекційних хвороб належать інфекційні хвороби (у т.ч. карантинні: чума, холера, жовта гарячка), що характеризуються важкими та (або) стійкими розладами здоров’я у значної кількості хворих, високим рівнем смертності, швидким поширенням цих хвороб серед населення. Саме до таких належить коронавірус, який оголошений пандемією.

Які заходи передбачені для хворих, осіб із симптомами та тих, що мали контакти із хворими

Відповідно до ст. 31 Закону № 1645:

— обов’язковій госпіталізації у спеціалізовані лікарні підлягають хворі на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби, а також особи із симптомами таких хвороб;

— особи, які, перебуваючи на території карантину, мали достовірно встановлені контакти із хворим на особливо небезпечну інфекційну хворобу, підлягають госпіталізації в ізолятор;

— особам, які виявили бажання залишити територію карантину до його скасування, необхідно протягом інкубаційного періоду відповідної хвороби перебувати в обсерваторі під меднаглядом і пройти необхідні обстеження;

— після закінчення терміну перебування в обсерваторі з урахуванням результатів медичного нагляду й обстежень таким особам видають довідку, що надає право на виїзд за межі території карантину.

Форми медичних довідок, які видають особам, що перебували в таких закладах, установлює МОЗ.

Листок непрацездатності видають на період перебування у спеціалізованих закладах охорони здоров’я особам, визнаним тимчасово непрацездатними внаслідок захворювання.

Отже, у такому випадку листок непрацездатності видають (незалежно від уведення карантину) у зв’язку із хворобою на гостре респіраторне захворювання СOVID-19. На лицьовому боці листка непрацездатності як причину захворювання підкреслюють «загальне захворювання — 1», а режим здебільшого буде «стаціонарний».

Видача листка непрацездатності під час карантину тим, хто обслуговує населення

Особливу увагу потрібно звернути на ст. 23 Закону № 1645, що передбачає відсторонення від роботи в разі, коли бактеріоносіями є особи, робота яких пов’язана з обслуговуванням населення, і це може призвести до поширення інфекційних хвороб, — якщо таких осіб за їх згодою неможливо тимчасово перевести на роботу, не пов’язану з ризиком поширення інфекційних хвороб.

Відстороненню від роботи чи іншої діяльності підлягають, зокрема: хворі на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби; особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань; особи, які були в контакті із хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби (п. 1.2 Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності, затвердженої наказом МОЗ від 14.04.1995 р. № 66).

Якщо зазначених вище осіб перевести на іншу роботу неможливо, їх відсторонюють від роботи в порядку, установленому законом, а на період відсторонення від роботи цим особам виплачують допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (ч. 1 ст. 23 Закону № 1645).

У разі коли осіб, робота яких пов’язана з обслуговуванням населення та які були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями, тимчасово відсторонили від роботи, але їх неможливо тимчасово перевести за їх згодою на іншу роботу, не пов’язану з ризиком поширення інфекційних хвороб, листок непрацездатності видає інфекціоніст або лікуючий лікар згідно з висновком лікаря-епідеміолога територіальної СЕС (р. 5 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455).

У такому випадку на лицьовому боці листка непрацездатності в графі «Причина непрацездатності» підкреслюють «контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство — 6», а в графі «Режим» зазначають «домашній».

Хвороба дитини під час карантину

Листок непрацездатності не видають для догляду за здоровою дитиною на період карантину (пп. «в» п. 3.15 Інструкції № 455).

Але якщо малолітня дитина (до 14 років) захворіла в період карантину, тому, хто доглядає за нею під час хвороби, оформлюють листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною.

Листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною не видають і не оплачують, коли дитина захворіла в період щорічної основної та додаткової відпусток, відпустки без збереження зарплати, відпустки для догляду за дитиною до 3 років або в період творчої та навчальної відпусток (ч. 6 ст. 22, п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV).

Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видають на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більш як 14 к.дн. Якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною, після закінчення максимального строку листка непрацездатності видають довідку за формою № 138/о (п.п. 3.3–3.4 Інструкції № 455).

Якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, то листок непрацездатності надають по догляду за дитиною до 6 років на весь період стаціонарного лікування, а по догляду за важкохворою дитиною від 6 до 14 років, що потребує індивідуального догляду, — на період, визначений висновком ЛКК (п. 3.9 Інструкції № 455).

Для догляду за дорослим членом сім’ї та хворою дитиною, старшою 14 років, у разі лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах листок непрацездатності видають на строк до 3 днів. Як виняток — залежно від важкості перебігу захворювання та побутових умов цей строк може бути подовжений за рішенням ЛКК, а за її відсутності — головного лікаря, але не більш як 7 к.дн. (п. 3.2 Інструкції № 455).

Роз’яснення щодо видачі листків непрацездатності під час карантину можна знайти на офіційному сайті Фонду соціального страхування України http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968162

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт