Для розрахунків за товари підприємство-покупець відкрило акредитив. Які вони бувають? Як правильно відображати розрахунки за акредитивом у бухобліку такого підприємства залежно від виду акредитиву? Чи впливає це якось на податковий облік?

Правова суть акредитиву

Правову природу акредитива врегульовано § 3 глави 74 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) (ст.ст. 10931098).

Під час розрахунків за акредитивом банк (банк-емітент) за дорученням клієнта (платника) — заявника акредитива і відповідно до його вказівок або від свого імені зобов’язується провести платіж на умовах, визначених акредитивом, або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж на користь одержувача грошових коштів або визначеної ним особи — бенефіціара (ч. 1 ст. 1093 ЦКУ).

Причому в разі відкриття:

  • покритого акредитива — бронюються грошові кошти платника на окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку;
  • непокритого акредитива — банк-емітент гарантує оплату за акредитивом у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника за рахунок банківського кредиту.

Крім того, акредитив може бути відкличний або безвідкличний.

Відкличний акредитив може бути змінений чи анульований банком-емітентом у будь-який час без попереднього повідомлення одержувача грошових коштів. Причому відкликання акредитива не створює зобов’язань банку-емітента перед одержувачем грошових коштів (ч. 1 ст. 1094 ЦКУ).

Тим часом безвідкличний акредитив може бути анульований або його умови можуть бути змінені лише за згодою на це одержувача грошових коштів (ч. 1 ст. 1095 ЦКУ). До того ж безвідкличний акредитив, підтверджений виконуючим банком, не може бути змінений або анульований без згоди виконуючого банку (ч. 2 ст. 1095 ЦКУ).

Зауважимо

Для виконання акредитива одержувач грошових коштів подає до виконуючого банку документи, передбачені умовами акредитива, які підтверджують виконання всіх умов акредитива. У разі порушення хоча б однієї з таких умов виконання акредитива не здійснюють (ч. 1 ст. 1096 ЦКУ).

Згідно із ч. 1 ст. 1098 ЦКУ акредитив закривають у разі:

  • спливу строку дії акредитива;
  • відмови одержувача грошових коштів від використання акредитива до спливу строку його дії, якщо це передбачено умовами акредитива;
  • повного або часткового відкликання акредитива платником, якщо таке відкликання передбачене умовами акредитива.

Бухгалтерський облік