Фінансова звітність: Жива бухгалтерська книга

 • slidebg
  «Інтерактивна бухгалтерія» — ми ПЕРШІ зі свіжими змінами!
  щоденна газета, база аналітичних матеріалів, нормативні документи, корисні функції
  для бухгалтерів та керівників
  .
240 грн
за 1 місяць

Рубрикатор

Жива бухгалтерська книга

Відображення в 2 колонки
 • 8 липня 2014
  НБУ встановлює курс гривні до іноземних валют на поточний робочий день посеред дня. За яким курсом НБУ розраховувати курсові різниці на дату балансу для відображення у фінансовій звітності — за тим, що діяв на початок дня, чи за тим, що встановлено протягом дня?...
 • 8 липня 2014
  Підприємство сплачує податок на прибуток і подає декларацію за підсумками року. У проміжній квартальній фінзвітності податкові зобов’язання з податку на прибуток не відображає. Чи правильно це? Чи потрібно створювати забезпечення для майбутніх витрат зі сплати податку на прибуток (Дт 98 Кт 47)?...
 • 8 липня 2014
  Як у бухгалтерському обліку відобразити дооцінку основних засобів? Яка кореспонденція списання дооцінки на нерозподілений прибуток? Особливо, коли мовиться про списання раніше дооціненого об’єкта. У яких формах і рядках відображатиметься така дооцінка?...
 • 8 липня 2014
  Чи обов’язково створювати резерв сумнівних боргів для малих підприємств із метою списання заборгованості? Які малі підприємства вправі списувати заборгованість без створення резерву? ...
 • 8 липня 2014
  Ломбард є суб’єктом малого підприємництва (чисельність працівників — 10, дохід — до 10 млн євро). Яку фінансову звітність потрібно складати? Увесь пакет фінзвітності чи за формами, затвердженими П(С)БО 25 для суб’єктів малого підприємництва?...
 • 17 квітня 2014
  Як обліковувати відсотки за депозитами? Як визначати справедливу вартість основних засобів? Яку фінансова звітність подають суб’єкти мікропідприємництва та малого підприємництва? Як змінилися форми № 1-м, № 2-м та № 1-мс і № 2-мс?...
 • 25 березня 2014
  Які тонкощі ідентифікації та визнання нематеріальних активів? Як визначити їх первісну вартість залежно від способу надходження на підприємство? Які правила обліку витрат, амортизації та оцінка після первісного визнання нематеріальних активів?...
 • 14 березня 2014
  Із дати річної звітності до дати, коли така звітність потрапляє до широкого кола користувачів, часто проходить кілька місяців. Можуть відбутися події, які вплинуть на рішення користувачів. Щоб не ввести їх в оману, в обліковій практиці закріпили поняття «подія після звітної дати»....
 • 7 березня 2014
  У матеріалі розглянуто порядок визначення, визнання, формування первісної вартості, поліпшення та переоцінки основних засобів, а також правила їх відображення, у т.ч. розкриття інформації про них, у фінансовій звітності, складеної за міжнародними стандартами...
 • 27 лютого 2014
  У статті наведено практичні рекомендації з обліку дооцінок, що відображаються в іншому сукупному доході. Особливу увагу автор приділив питанням обліку, списання та відображення у фінзвітності дооцінки (уцінки) нематеріальних актив та основних засобів залежно від вибраної моделі обліку таких активів....
 • 3 лютого 2014
  У який спосіб кредитній спілці слід оприлюднювати фінзвітність: де й у які терміни? Чи можна оприлюднити звітність в інтернет-виданнях чи тільки в паперових періодичних виданнях? Чи можна оприлюднити звітність на власному сайті чи в соцмережі?...
 • 3 лютого 2014
  Останній штрих у заповненні фінзвітності — це її підписання. І якщо на перший погляд труднощів тут виникати не повинно, інколи все ж бувають певні неузгодженості. Хто та за яких умов повинен підписувати фінансову звітність підприємства?...
 • 3 лютого 2014
  НП(С)БО 1 значно відрізняється від своїх попередників. Зокрема в ньому окремо наведено перелік додаткових статей до фінзвітності. Коли та як їх треба заповнювати?...
 • 3 лютого 2014
  Чи потрібно повторно подавати весь комплект фінзвітності до відповідних органів (статистики, податкової) після того, як у ній знайшли помилку?...
 • 3 лютого 2014
  Коли подавати декларацію та фінзвітність до Міндоходів, яка відповідальність за неподання фінзвітності та за помилки у ній, чи відображати податкові різниці у фінансовій звітності… Відповіді на ці та інші питання можете знайти в даній статті....
 • 28 листопада 2013
  Унесено зміни до Порядку подання фінзвітності та до Стратегії застосування МСФЗ: подовжено строк подання річної фінзвітності, перенесено на рік обов’язків, перехід на МСФЗ для низки суб’єктів, заплановано розробку єдиної нацпрограми професійної сертифікації бухгалтерів для підтвердження ними знань МСФЗ...
 • 20 листопада 2013
  Як слід виправляти помилки минулих років, що впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), а також статей активів, зобов'язань, власного капіталу, котрі змінилися внаслідок виправлення помилок, та як ці операції відображати у фін звітності, розповів Мінфін. ...
 • 4 жовтня 2013
  Материнська компанія веде облік за нацстандартами. Володіє контрольним пакетом акцій у двох інших компаніях (більше ніж 50% у кожній). Дочірні компанії з 2012 р. перейшли на МСФЗ. Чи зобов'язана материнська компанія за підсумками 2013 р. складати консолідовану звітність? Якщо так, то за П(С)БО або за МСФЗ?...
 • 22 серпня 2013
  (коментар до НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 628). Уже стало очевидним, що нормотворці взяли посилений курс на зближення національних засад складання фінансової звітності до правил, зафіксованих у МСФЗ. ...
 • 14 липня 2013
  У зв’язку з переходом багатьох підприємств на застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ) виникає проблема, пов’язана з необхідністю вивчення стандартів і їх адаптуванням до індивідуальних потреб кожного окремого підприємства. ...
 • 20 червня 2013
  Цьогоріч більшість українських бухгалтерів уперше ознайомилося з новою звітною категорією — сукупним доходом....
 • 13 квітня 2013
  У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73, не уточнено склад проміжної звітності, зокрема для підприємств, які звітують за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі — МСФЗ). Отож, чи обов’язково подавати примітки до проміжн...
 • 13 квітня 2013
  Скажіть, будь ласка, заповнюючи нові форми фінансової звітності за І квартал 2013 р., чи потрібно наводити порівняльну інформацію за попередній звітний період? ВІДПОВІДЬ: На нашу думку, оскільки форми істотно змінено, можна під час заповнення нових рядків обійтися без порівняльної інформації за попередній період. Та, на жаль, на сьогодні офіційних роз’яснен...
 • 13 квітня 2013
  У зв’язку з прийняттям НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» у суб’єктів малого підприємництва виникло запитання: чи не поширюється згаданий стандарт і на них. Забігаючи наперед, повідомимо, що запитання не безпідставне, про нього й поговоримо в цьому матеріалі Перш за все пригадаємо, які підприємства на сьогодні потрапляють до категорії «мали...
 • 13 квітня 2013
  Уперше про впровадження Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку заговорили в Україні ще 15 років тому, коли з’явилася Постанова КМУ «Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів» від 29.10.1998 р. № 1706. Модернізація системи обліку та розкриття інформації в Україні почалася з прийняття З...
 • 23 березня 2013
  Олена ЛОРІН, консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування...

ПІДПИШІТЬСЯ НА РОЗСИЛКУ
і щодня (у робочі дні) отримуйте підбірку свіжої аналітики та новин!