Облік за МСФЗ: Жива бухгалтерська книга

 • slidebg
  «Інтерактивна бухгалтерія» — ми ПЕРШІ зі свіжими змінами!
  щоденна газета, база аналітичних матеріалів, нормативні документи, корисні функції
  для бухгалтерів та керівників
  .
240 грн
за 1 місяць

Рубрикатор

Жива бухгалтерська книга

Відображення в 2 колонки
 • 17 січня 2020
  Суттєвість нерозривно пов’язана зі складанням фінзвітності, переоцінкою основних засобів, виправленням помилок тощо. Розгляньмо, як суттєвість впливає на виокремлення статей фінзвітності, і наведімо практичні приклади розрахунку межі суттєвості...
 • 10 вересня 2019
  Сьогодні ми розглянули можливі підходи до обліку малоцінних необоротних активів згідно з МСФЗ...
 • 15 січня 2019
  Завдяки вимогам чинного законодавства певні підприємства обов’язково мають складати фінансову звітність згідно з МСФЗ. Тож, нагадаємо, кому саме в Україні варто керуватися МСФЗ під час складання фінансової звітності, а за ким зосталося право вибору системи фінзвітної стандартизації...
 • 22 січня 2018
  Закон № 2164 дещо розширив коло підприємств, які під час складання фінзвітності мають застосовувати МСФЗ. Новачками стали великі підприємства та підприємства, які видобувають корисні копалини загальнодержавного значення. Тому наразі актуальним є питання щодо дати переходу на МСФЗ. Тож у цьому матеріалі прокоментуємо позицію Мінфіну стосовно періоду, за який ...
 • 18 листопада 2015
  Із матеріалу ви дізнаєтеся, чи припиняти нарахування амортизації в період проведення капремонту, коли основні засоби не використовуються, та як ураховувати в податковому обліку витрати на капітальний ремонт основних засобів...
 • 20 травня 2015
  Головна роль у питаннях обліку фінансових інструментів належить МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». За останні декілька років МСФЗ 9 був викладений у декількох редакціях. У матеріалі описані всі етапи еволюції МСФЗ 9 і пояснюється, яку редакцію потрібно застосовувати нині в Україні...
 • 26 лютого 2015
  Аналіз співвідношення вимог МСБО та національного законодавства щодо подання фінансової звітності виявив чимало випадків неможливості виконання окремих вимог МСФЗ і МСБО при використанні національних форм фінансової звітності. Які це випадки та практичні поради, як вийти із ситуації, — у статті....
 • 10 лютого 2015
  МСФО требуют от субъектов хозяйствования разработки учетных политик так же, как и украинское законодательство, включающее национальные П(С)БУ. В статье детальнее рассмотрим основные принципы построения учетной политики на предприятии...
 • 28 листопада 2014
  У статті розглянуто порядок подання фінансових інструментів у фінансовій звітності, складеної за міжнародними стандартами. Висвітлені питання визнання фінансових інструментів, оцінки їх первісної вартості, особливості знецінення фінансових активів і втрат у вартості активів, утримуваних до погашення...
 • 15 липня 2014
  У травні 2014 р. з’явився новий міжнародний стандарт — МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами», який прийде на заміну МСБО 11 і 18, а також кількох інтерпретацій. Що нового передбачає цей стандарт?...
 • 9 липня 2014
  Яким чином відображати у фінансовій звітності за МСФЗ, а точніше у Звіті про прибуток або збиток, курсові різниці, що виникли у звітному періоді, — згорнуто чи розгорнуто?...
 • 9 липня 2014
  Порядок подання запасів у фінансовій звітності за міжнародними стандартами регулюється МСБО 2 «Запаси». Розглянуто порядок визначення, визнання, оцінки та списання запасів згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності....
 • 25 березня 2014
  Які тонкощі ідентифікації та визнання нематеріальних активів? Як визначити їх первісну вартість залежно від способу надходження на підприємство? Які правила обліку витрат, амортизації та оцінка після первісного визнання нематеріальних активів?...
 • 14 березня 2014
  Із дати річної звітності до дати, коли така звітність потрапляє до широкого кола користувачів, часто проходить кілька місяців. Можуть відбутися події, які вплинуть на рішення користувачів. Щоб не ввести їх в оману, в обліковій практиці закріпили поняття «подія після звітної дати»....
 • 7 березня 2014
  У матеріалі розглянуто порядок визначення, визнання, формування первісної вартості, поліпшення та переоцінки основних засобів, а також правила їх відображення, у т.ч. розкриття інформації про них, у фінансовій звітності, складеної за міжнародними стандартами...
 • 27 лютого 2014
  У статті наведено практичні рекомендації з обліку дооцінок, що відображаються в іншому сукупному доході. Особливу увагу автор приділив питанням обліку, списання та відображення у фінзвітності дооцінки (уцінки) нематеріальних актив та основних засобів залежно від вибраної моделі обліку таких активів....
 • 19 лютого 2014
  Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Обов'язкові платежі» обов'язкове для застосування зі звітних періодів, що починаються 01.01.2014 р. Основне питання, яке постає в КТМФЗ (IFRIC) 21, полягає у визначенні моменту визнання в бухобліку зобов'язання щодо сплати податків та інших обов'язкових платежів, що, як правило, сплачують у періоді, наступному за періодом, до як...
 • 15 січня 2014
  Для національного бухгалтерського обліку справедлива вартість дійсно є проблемою. Причин цьому досить. У міжнародному обліку справедлива вартість визначається відповідно до вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», який застосовується до звітних періодів, що почався почав діяти з 1 січня 2013 року. Розглянемо його докладніше....
 • 6 січня 2014
  Згідно з МСФЗ у Примітках до фінансової звітності одним із розділів є стислий опис облікової політики. У зв'язку із цим виникають деякі складнощі, пов'язані з переходом на МСФЗ, а особливо з розкриттям інформації. Які це складнощі? Що необхідно знати про облікову політику?...
 • 26 листопада 2013
  Як емітенту класифікувати розміщенні привілейовані акції: як складову власного капіталу чи, зважаючи на правила МСБО, їх можна розцінювати як зобов’язання підприємства?...
 • 4 жовтня 2013
  Материнська компанія веде облік за нацстандартами. Володіє контрольним пакетом акцій у двох інших компаніях (більше ніж 50% у кожній). Дочірні компанії з 2012 р. перейшли на МСФЗ. Чи зобов'язана материнська компанія за підсумками 2013 р. складати консолідовану звітність? Якщо так, то за П(С)БО або за МСФЗ?...
 • 14 липня 2013
  У зв’язку з переходом багатьох підприємств на застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ) виникає проблема, пов’язана з необхідністю вивчення стандартів і їх адаптуванням до індивідуальних потреб кожного окремого підприємства. ...
 • 20 червня 2013
  Цьогоріч більшість українських бухгалтерів уперше ознайомилося з новою звітною категорією — сукупним доходом....
 • 3 червня 2013
  Проблеми переходу на МСФЗ українських підприємств і складання першої звітності за міжнародними стан-дартами є досить актуальними, оскільки звітність, складена згідно із МСФЗ, за логікою повинна бути більш якісною, прозорою, доступною для розуміння користувачам. В Україні це звучить дещо теоретично. Однак, використовуючи звітність, складену за МСФЗ, підприємс...
 • 13 квітня 2013
  Уперше про впровадження Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку заговорили в Україні ще 15 років тому, коли з’явилася Постанова КМУ «Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів» від 29.10.1998 р. № 1706. Модернізація системи обліку та розкриття інформації в Україні почалася з прийняття З...
 • 11 квітня 2013
  (коментар до п. 3 листа Мінфіну України від 15.02.2013 р. № 31-08410-07/23-357/246, далі — лист № 246) Спеціалісти Мінфіну вкотре наголосили, що оскільки МСФЗ приймає Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, то Мінфін не надає їх тлумачення. Зазначимо, що такий же висновок був викладений у листі Мінфіну від 01.01.2013 р. № 31-08410-07-16/3187. ...

ПІДПИШІТЬСЯ НА РОЗСИЛКУ
і щодня (у робочі дні) отримуйте підбірку свіжої аналітики та новин!