Жива бухгалтерська книга

Жива бухгалтерська книга — це електронний підручник із бухгалтерського обліку, який підтримується в актуальному стані. Розділи книги щодня поповнюються свіжою інформацією й оновлюються відразу після внесення змін у нормативні документи. У підручнику є вся інформація, потрібна для навчання молодих бухгалтерів — від теорії бухобліку до специфіки обліку операцій в окремих галузях народного господарства. Унікальність «Живої бухгалтерської книги» полягає в тому, що в ній ми розглядаємо всі операції через призму трьох сфер: права, бухгалтерського обліку й оподаткування. Такого немає в жодному вітчизняному підручнику!

Рубрикатор

Жива бухгалтерська книга

Відображення в 2 колонки
 • 27 лютого 2014
  У статті наведено практичні рекомендації з обліку дооцінок, що відображаються в іншому сукупному доході. Особливу увагу автор приділив питанням обліку, списання та відображення у фінзвітності дооцінки (уцінки) нематеріальних актив та основних засобів залежно від вибраної моделі обліку таких активів....
 • 19 лютого 2014
  Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Обов'язкові платежі» обов'язкове для застосування зі звітних періодів, що починаються 01.01.2014 р. Основне питання, яке постає в КТМФЗ (IFRIC) 21, полягає у визначенні моменту визнання в бухобліку зобов'язання щодо сплати податків та інших обов'язкових платежів, що, як правило, сплачують у періоді, наступному за періодом, до як...
 • 10 лютого 2014
  Ми були платниками податку на загальній системі. Нам зробили передоплату за товар із ПДВ, виникло податкове зобов'язання. Потім ми перейшли на спрощену систему оподаткування (без ПДВ). Як закрити розрахунки з ПДВ, якщо відбудеться постачання товару? Чи зазначати ПДВ у видатковій накладній?...
 • 4 лютого 2014
  Роботи, виконані за попереднім договором Орендарем, які Орендодавець компенсуватиме, останній відображає за правилами обліку ремонту (поліпшень) основних засобів. Некомпенсовану ж частину робіт, які прийняв Орендодавець, він має включити в дохід....
 • 3 лютого 2014
  У який спосіб кредитній спілці слід оприлюднювати фінзвітність: де й у які терміни? Чи можна оприлюднити звітність в інтернет-виданнях чи тільки в паперових періодичних виданнях? Чи можна оприлюднити звітність на власному сайті чи в соцмережі?...
 • 3 лютого 2014
  Останній штрих у заповненні фінзвітності — це її підписання. І якщо на перший погляд труднощів тут виникати не повинно, інколи все ж бувають певні неузгодженості. Хто та за яких умов повинен підписувати фінансову звітність підприємства?...
 • 3 лютого 2014
  НП(С)БО 1 значно відрізняється від своїх попередників. Зокрема в ньому окремо наведено перелік додаткових статей до фінзвітності. Коли та як їх треба заповнювати?...
 • 3 лютого 2014
  Чи потрібно повторно подавати весь комплект фінзвітності до відповідних органів (статистики, податкової) після того, як у ній знайшли помилку?...
 • 3 лютого 2014
  Коли подавати декларацію та фінзвітність до Міндоходів, яка відповідальність за неподання фінзвітності та за помилки у ній, чи відображати податкові різниці у фінансовій звітності… Відповіді на ці та інші питання можете знайти в даній статті....
 • 30 січня 2014
  Хоча до пори масових відпусток ще далеко, але підприємствам саме час подбати про резервування коштів для оплати відпускних своїм працівникам та створити забезпечення так званого резерву відпусток. Хто та коли має його створювати?...
 • 21 січня 2014
  Під час виробничого процесу в підприємства виникають відходи — металобрухт, котрий воно має намір здати. Як правильно в такій ситуації відобразити операцію в бухобліку? Та чи потрібно в даному випадку визнавати податкові зобов’язання з ПДВ?...
 • 20 січня 2014
  Підприємство отримало ліцензію вартістю 1147 грн. Термін дії не обмежений. Чи правильно буде списати вартість ліцензії відразу на 92 рахунок? Як відобразити в податковому обліку? ...
 • 15 січня 2014
  Для національного бухгалтерського обліку справедлива вартість дійсно є проблемою. Причин цьому досить. У міжнародному обліку справедлива вартість визначається відповідно до вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», який застосовується до звітних періодів, що почався почав діяти з 1 січня 2013 року. Розглянемо його докладніше....
 • 14 січня 2014
  Звіт про рух необоротних активів подають тільки при поданні річної звітності як форму, що розкриває елементи фінансової звітності. У минулому році порядок складання звітності суттєво оновили, змінилися й положення щодо обліку необоротних активів. Розповімо про основні нюанси, які потрібно врахувати під час заповнення форми № 5....
 • 14 січня 2014
  Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування здають у складі річної звітності. Показники цієї форми мають узгоджуватися між собою, а також відповідати показникам рядків Балансу (форма № 1) відповідно до Звірки показників форм фінансової та бюджетної звітності....
 • 13 січня 2014
  У жовтні минулого року було внесено чергові зміни до порядку складання звітності, у зв’язку із чим у бухгалтерів бюджетних установ виникає безліч запитань щодо заповнення форми № 7 під час складання місячної, квартальної та річної звітності. Відповіді на них ми отримали в Державній казначейській службі України....
 • 13 січня 2014
  Яка кредиторська заборгованість відображається у графі 11 «Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав» форми № 7, ураховуючи, що в усіх договорів, окрім довгострокових, строк дії обмежено 31 грудня поточного бюджетного року?...
 • 13 січня 2014
  Бюджетна установа перерахувала за­­лишок благодійних коштів на початок року (після узгодження з дарувальником напрямів використання благодійності) з одного на інший код тимчасової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів...
 • 9 січня 2014
  У наказі про облікову політику слід передбачити положення, які враховують усі особливості й обмеження щодо обліку в бюджетних установах. Також у додатках до цього наказу варто затвердити не передбачені законодавством облікові форми, які використовуватимуться бюджетною установою. ...
 • 9 січня 2014
  Чергові зміни до нормативно-правових актів з обліку в бюджетних установах по суті виправляють раніше допущені помилки та недоліки. Також визначено бухгалтерські проводки для операцій із погашення минулорічної заборгованості, у т.ч. фінансовими казначейськими векселями ...
 • 9 січня 2014
  Мінфін уточнив, як саме встановлювати необоротним активам інвентарні та номенклатурні номери. Також прописали особливості передання основних засобів і нематеріальних активів та деякі нюанси нарахування зносу. ...
 • 6 січня 2014
  Згідно з МСФЗ у Примітках до фінансової звітності одним із розділів є стислий опис облікової політики. У зв'язку із цим виникають деякі складнощі, пов'язані з переходом на МСФЗ, а особливо з розкриттям інформації. Які це складнощі? Що необхідно знати про облікову політику?...
 • 27 грудня 2013
  Бюджетні установи нараховують знос на необоротні активи в останній робочий день грудня (у 2013 р. – 31 грудня). Однак, нараховуючи його у поточному році слід врахувати деякі особливості у зв’язку з прийняттям Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ...
 • 24 грудня 2013
  Чи потрібно вартість послуг митного брокера включати в собівартість увезеного товару? Як відобразити такі витрати, якщо безпосередній зв’язок і суму витрат встановити неможливо?...
 • 23 грудня 2013
  Із появою субрахунку 423 на перший погляд складається враження, що курсові різниці за інвалютною заборгованістю в статутний капітал повинні обліковуватися саме на ньому. Однак позиція Мінфіну дещо інша. Отож, на якому субрахунку відображати такі курсові різниці?...
 • 23 грудня 2013
  Відтоді, як було встановлено прямий зв’язок між податковим та бухгалтерським обліком курсових різниць, проблем стало менше. Утім деякі питання залишилися відкритими. Не завжди бухгалтерські та податкові підходи до визнання курсових різниць збігаються....

ПІДПИШІТЬСЯ НА РОЗСИЛКУ
і щодня (у робочі дні) отримуйте підбірку свіжої аналітики та новин!