Новости публикуются на языке оригинала

За повідомленням Мінсоцполітики, проект Трудового кодексу (ТК) не передбачає збільшення норм робочого часу на тиждень, у т.ч. і для окремих категорій працівників.

Положеннями ст. 130 Проекту ТК, зокрема, установлена існуюча наразі нормальна тривалість робочого часу — 40 годин на тиждень.

Для окремих категорій працівників, визначених ст. 131 Проекту ТК, установлюватиметься скорочений робочий день.

Своєю чергою, згаданою статтею передбачено, що скорочений робочий день установлюється:

1) для працівників віком від 16-ти до 18-ти років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15-ти до 16-ти років — 24 години на тиждень;

2) для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на тиждень.

Окрім того, зазначеною статтею встановлено, що тривалість робочого часу учнів, які працюють у вільний від навчання час, не може перевищувати 12 годин на тиждень — для осіб віком до 16-ти років і 18 годин на тиждень — для осіб віком від 16-ти до 18-ти років.

Законами може встановлюватися скорочений робочий час для окремих категорій працівників (учителів, лікарів тощо).

Тривалість щоденної роботи в межах робочого тижня повинна бути, як правило, однаковою. Колективним договором, а якщо він не укладався — нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), тривалість щоденної роботи може бути подовжена, але не більш як до 10-ти годин за умови дотримання тижневої норми робочого часу, визначеної законом (ст. 138 Проекту ТК).

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»