Новости публикуются на языке оригинала

Головне управління ДФС у Київській області в листі від 07.07.2016 р. № 1555/10/10-36-12-02 розглянуто питання щодо обкладення ПДВ операцій із постачання самостійно виготовлених товарів/послуг, проведених робіт.

У разі якщо ціни (націнки) на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, установлена відповідно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна ціна продажу чи індикативна ціна. У такому разі звичайною ціною вважається ціна, визначена сторонами договору, але не нижче за мінімальну чи індикативну ціну.

Якщо під час здійснення операції обов’язковим є проведення оцінки, вартість об’єкта оцінки є підставою для визначення звичайної ціни з метою оподаткування. Під час проведення аукціону (публічних торгів) звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (публічних торгів), обов’язковість проведення якого передбачено законом.

У разі якщо постачання товарів (робіт, послуг) здійснюється на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту, звичайною ціною є ціна, яка відповідає форвардній або ф’ючерсній ціні на дату укладення такого контракту.

За умови коли продаж (відчуження) товарів, у т.ч. майна, переданого в заставу позичальником із метою забезпечення вимог кредитора, здійснюється в примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною ціною є ціна, сформована під час такого продажу.

Водночас контролери зауважують: база оподаткування операцій із постачання самостійно виготовлених товарів, послуг, робіт не може бути нижче їх виробничої собівартості, визначеної відповідно до П(С)БО 16.

Щодо порядку обкладення ПДВ операцій із надання послуг із переробки давальницької сировини

Податківці також вважають: продукція, виготовлена із власної сировини на давальницьких умовах, є власно виробленою продукцією. Тому виконавець нараховує ПДВ на послуги з переробки давальницької сировини на загальних підставах за основною ставкою.

При цьому замовник за такою операцією має право включити суми сплаченого ПДВ до складу податкового кредиту за умови, якщо надалі такі товари використовуватимуться в обкладених ПДВ операціях у межах його господарської діяльності.

Окрім того, п. 189.14 ПКУ визначено: у разі постачання на митній території України товарів, які є продуктами переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, у т.ч. отриманих як оплата за постачання послуг із переробки, база оподаткування визначається згідно зі ст. 188 ПКУ.

Для товарів, придбаних на митній території України чи ввезених на митну територію України, ціна придбання визначається як вартість майна, за котрою таке майно набуте у власність.

Водночас для операцій із постачання товарів, увезених платником податку на митну територію України, база оподаткування визначається за загальним правилом — виходячи з їх договірної вартості, без урахування величини митної вартості.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»