Новости публикуются на языке оригинала

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України (далі — виконавча дирекція Фонду) у листі від 14.07.2016 р. № 144-06-3 надала роз'яснення про роботу страхових експертів з охорони праці на територіях, не підконтрольних українській владі.

Діяльність служби страхових експертів з охорони праці на територіях, не підконтрольних українській владі, слід вважати припиненою з 24 листопада 2014 року, що унеможливлює участь страхових експертів з охорони праці в розслідуванні нещасних випадків на виробництві та причин виникнення професійних захворювань на цих територіях.

Документи, які були видані, затверджені чи підписані після 1 грудня 2014 року органами, установами, організаціями, не підпорядкованими українській владі (екстрене повідомлення про нещасний випадок, повідомлення про професійне захворювання за формою П-3, довідки лікувально-профілактичних закладів, експертні висновки, інші документи, які необхідні для проведення об'єктивного та своєчасного розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань) не можна вважати такими, які складені відповідно до вимог чинного законодавства України та використовувати їх для розслідування нещасних випадків або причин виникнення професійних захворювань у зв'язку з тим, що із цього періоду припинено діяльність усіх бюджетних і державних установ на територіях, не підконтрольних українській владі.

Зважаючи на той факт, що виконання роботи страхового експерта з охорони праці на непідконтрольних українській владі територіях, може загрожувати їх безпеці, життю та здоров'ю, а також ураховуючи ту обставину, що на цих територіях припинили свою діяльність усі державні та бюджетні установи, робочі органи виконавчої дирекції Фонду повинні забезпечити участь страхових експертів з охорони праці в розслідуваннях нещасних випадків та причин виникнення професійних захворювань винятково на територіях, які підконтрольні українській владі.

Водночас робочим органам виконавчої дирекції Фонду в Донецькій та Луганській областях запропоновано забезпечити накопичення інформації, яка їм надходить, про нещасні випадки та професійні захворювання, що сталися на території, тимчасово неконтрольованій українською владою, із метою можливого повернення до розслідування цих випадків після звільнення тимчасово окупованих територій.

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду повинно бути забезпечено представництво страхових експертів з охорони праці в комісіях із розслідування незалежно від місця реєстрації підприємства чи фізичної особи — підприємця (на територіях, підконтрольних або непідконтрольних українській владі) за умови, якщо таке розслідування проводиться на території, підконтрольній українській владі. При цьому слід звертати особливу увагу на документи, які використовують під час розслідування, із метою недопущення використання документів, котрі не мають юридичної сили в Україні. Щодо розслідування причини виникнення професійного захворювання, то застосовується такий же принцип, однак за умови, якщо документи, які були підставою для початку процедури розслідування причини виникнення професійного захворювання були складені органами та інститутами, котрі провадять свою діяльність на територіях, підконтрольних українській владі, або ці документи видані органами, установами, організаціями на території, не підконтрольній українській владі, до 1 грудня 2014 року.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»