Новости публикуются на языке оригинала

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику державного підприємства та акціонерного товариства (наказ від 22.06.2016 р. № 217), який рекомендується використовувати керівникам державних підприємств.

Згідно з Методичними рекомендаціями, державні підприємства самостійно, керуючись національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку й іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку, визначають за погодженням Мінагрополітики (Управління внутрішнього аудиту, Департаменту з управління державною власністю), відповідно до установчих документів, облікову політику підприємства, а також зміни до неї (у форматі нового проекту) у вигляді наказу керівника підприємства (рекомендована форма наказу додається).

Наказ укладає головний бухгалтер і подає його на затвердження керівникові підприємства. Проект документа про облікову політику державного підприємства, підписаний керівником підприємства, подається на погодження й затвердження до Мінагрополітики у двох примірниках (із пронумерованими сторінками, окрім титульної).

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»