Новости публикуются на языке оригинала

Мінсоцполітики в листі від 31.03.2016 р. № 351/13/84-16 повідомило:

виплата допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам здійснюється за основною посадою в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навантаження чи обсягу виконуваної роботи 

  Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту"» від 31.01.2001 р. № 78, ч. 1 ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», ч. 2 ст. 18 і ч. 1  ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту».

Ця матеріальна допомога є обов'язковою, кошти на її виплату мають бути затверджені кошторисом. При цьому під час формування фонду оплати праці на рік для кожного працівника передбачається одна допомога на оздоровлення.

Тобто надання згаданої матеріальної допомоги може здійснюватися за рішенням керівника лише в тому разі, якщо кошти будуть закладені до фонду оплати праці під час формування кошторису на відповідний бюджетний рік.

Отже, відомство повідомляє, що виплата педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки не виключає можливості (за наявності коштів фонду оплати праці) виплати цим працівникам також і матеріальної допомоги, зокрема для вирішення соціально-побутових питань, передбаченої пп. 5 п. 4 наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Водночас у разі встановлення працівникам підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат мають бути дотримані вимоги п. 14 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 р. № 65, згідно з якими установлення й нарахування працівникам цих виплат здійснюється виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»