Новости публикуются на языке оригинала

До зобов’язань за фінансовими кредитами, заборгованість за якими визнається безнадійною, згідно з пп. «є» пп. 14.1.11 ПКУ, включаються сума кредиту, перерахованого за курсом НБУ в національну валюту України, та сума нарахованих відсотків за користування кредитом і пені, визначена відповідно до правил бухобліку.

Своєю чергою, така заборгованість підпадає під дію пп. «є» пп. 14.1.11 ПКУ за умови, якщо виконавчий документ про стягнення з позичальника сум боргу за раніше ухваленим судовим рішенням повернено банку без виконання на підставі пп. 2 п. 1 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. № 606-XIV (даліЗакон № 606) (у позичальника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені державним виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними) і винесено постанову про закінчення виконавчого провадження.

Порядок коригування фінрезультату на різниці, що виникають під час формування резервів (забезпечень), у т.ч. резерву сумнівних боргів, визначено нормами ст. 139 ПКУ.

Фінрезультат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до П(С)БО чи МСФЗ (пп. 139.2.1 ПКУ). Водночас у разі списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів фінрезультат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності, не підлягає зменшенню на суму списаної заборгованості.

При цьому фінрезультат до оподаткування підлягає збільшенню на суму витрат від списання понад суму резерву сумнівних боргів дебіторської заборгованості, котра не відповідає ознакам, установленим пп.14.1.11 ПКУ.

До того ж якщо безнадійна дебіторська заборгованість, котра відповідає ознакам, установленим пп. 14.1.11 ПКУ, за умови недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів списується з активів на інші операційні витрати, то збільшення фінрезультату до оподаткування не здійснюється.

Таку інформацію ДФСУ навела в листі від 15.06.2016 р. № 13363/6/99-99-15-02-02-15.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»