Новости публикуются на языке оригинала

Територіальні органи ДФС у Чернівецькій області на своєму офіційному веб-сайті розмістили відповідь на запитання:

чи вважається сума погашеного поручителем боргу витратами, у т.ч. для податкового обліку?

Насамперед контролери нагадують:

об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, передбачені р. III ПКУ. Тобто платник податку на прибуток для обчислення об’єкта оподаткування використовує дані бухобліку й фінзвітності стосовно доходів, витрат і фінрезультату до оподаткування.

Так, якщо до певного договору купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) додатково укладається договір поруки, за яким певна особа виступає поручителем перед кредитором (продавцем) іншої особи (покупця) відповідати за виконання нею свого зобов’язання в повному обсязі (або в частині), то поручитель — новий боржник відносно первинного божника виступає вторинним кредитором.

Під час укладання договору поруки сума забезпеченого зобов'язання поручителя відображається на забалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані». Рахунок передбачено для узагальнення інформації про наявність і рух виданих підприємством гарантій та забезпечень виконання за договорами поруки. У разі погашення поручителем заборгованості перед кредитором сума з позабалансового рахунка 05 списується. Збільшення на рахунку 05 відбувається під час видання поруки, зменшення — при погашенні заборгованості, на яку вони були надані. На момент погашення заборгованості поручителем сума за договором поруки відображається за дебетом субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», під час погашення заборгованості боржником субрахунок 377 закривається.

Отже, у разі отримання поручителем відшкодування від боржника (покупця) сум сплаченого поручителем зобов’язання, відповідна сума відшкодування не включається до складу доходу поручителя, а сума перерахованих кредитору (продавцю) грошових коштів за договором поруки не відображається в складі витрат.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»