Новости публикуются на языке оригинала

ДФСУ в листі від 09.06.2016 р. № 12674/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо обліку витрат на оплату відпусток працівників підприємства в 2015 році за рахунок забезпечення, створеного до 01.01.2015 р.

Нагадаємо: згідно з положеннями пп. 134.1.1 ПКУ, об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, передбачені р. III ПКУ. Водночас платники податку, у яких річний бухгалтерський дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) за останній рік не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування можуть визначати без коригування фінрезультату до оподаткування.

Тож контролери повідомляють: платники податку (які не застосовують коригування фінрезультату до оподаткування на суму всіх різниць, указаних у р. III ПКУ (відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ)) ураховують витрати на оплату відпусток працівникам й інші виплати, пов’язані з оплатою праці, відшкодовані після 01.01.2015 р. за рахунок резервів і забезпечень, сформованих до 01.01.2015 р. згідно з П(С)БО чи МСФЗ. У випадку якщо такі витрати не були враховані під час визначення об’єкта оподаткування до 01.01.2015 р., на їх суму зменшується фінрезультат до оподаткування. Такі витрати відображаємо в рядку 4.2.12 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»