Новости публикуются на языке оригинала

НБУ в листі від 14.06.2016 р. № 25-0005/50423 пояснив: вимоги до фінмоніторингу операцій, указані в листі НБУ від 08.06.2016 р. № 25-0004/48670, поширюються на операції з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів.

Водночас винятки, зазначені в абзацах 17–25 листа НБУ від 29.01.2016 р. № 25-0005/8349, не поширюються на операції з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів.

Мовиться про те, що вимоги не поширюються на фінансову операцію, котра здійснюється:

  • на користь держави чи під державні гарантії;
  • за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
  • за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію; за проектами, що здійснюються на підставі угод між Україною та Європейським Союзом про участь України в міжнародних програмах Європейського Союзу;
  • у вигляді грантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, на користь юридичної особи — резидента, фінансування якої здійснюється за рахунок таких грантів і в органах управління якої бере участь Уряд України;
  • на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та до договорів із міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям або резидентам;
  • на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями (включаючи їх дочірні й афілійовані компанії), що включені до списку 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000);
  • із метою проведення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності України й іноземними суб'єктами господарської діяльності в рамках міжнародних договорів України;
  • із метою оплати зобов'язань у сумі, що в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату включення операції до реєстру, не перевищує 150000 грн за кожною окремою операцією, за винятком випадків наявності ознак дроблення.
Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»