Новости публикуются на языке оригинала

Із 12.06.2016 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу» від 17.05.2016 р. № 1367-VIII.

Згаданим нормативним актом, зокрема, передбачено:

1. Розширити коло осіб, для яких не встановлюється випробування під час прийняття на роботу. Цей список доповнено:

  • особами, обраними на посаду;
  • переможцями конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
  • особами, які пройшли стажування в разі прийняття на роботу з відривом від основної роботи;
  • вагітними жінками;
  • одинокими матерями, які мають дитину віком до 14-ти років або дитину-інваліда;
  • особами, із якими укладається строковий трудовий договір строком до 12-ти місяців;
  • особами на тимчасові та сезонні роботи;
  • внутрішньо переміщеними особами.

2. До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не трудився, незалежно від причини.

3. У разі встановлення власником або вповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні.  Відповідно, до ст. 40 КЗпП додали ще одну підставу для трудового договору з ініціативи власника чи вповноваженого ним органу: установлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»