Новости публикуются на языке оригинала

ДФС листом від 13.04.2016 р. № 8224/6/99-99-11-02-02-15 повідомляє: нині спрощено процес укладання Договору, а саме платником укладається один Договір з органом ДФС за основним місцем обліку, який надає право подавати електронні документи до будь-якого органу ДФС, у якому такий платник перебуває на обліку.

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до спливу строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Якщо платник податків подає до органу ДФС нові посилені сертифікати ЕЦП, цей договір вважається пролонгованим до закінчення строку чинності нових посилених сертифікатів ключів.

Контролюючий орган має право розірвати договір в односторонньому порядку в разі ненадання платником податків нового посиленого сертифіката (сертифікатів) відкритого ключа замість скасованих або за умови зміни платником податків місця реєстрації (п. 4 р. 6 додатка 1 до Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 р. № 233).

У разі якщо контролюючим органом в односторонньому порядку було розірвано відповідний договір, то такі дії можуть бути оскаржені до суду.

Додатково зазначаємо: відповідно до абз. 3 п. 49.4 ПКУ, у разі розірвання контролюючим органом в односторонньому порядку договору про визнання електронних документів платник податків, договір із яким розірвано, має право до складання нового договору подавати податкову звітність у спосіб, визначений підпунктами «а» і «б» п. 49.3 ПКУ.

  1.  
Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»