Новости публикуются на языке оригинала

Мінфін наказом від 07.04.2016 р. № 422 затвердив оновлений Порядок ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Зокрема нерознесені платежі щоденно відпрацьовуються підрозділом фіскальної служби, який здійснює облік платежів й інших надходжень.

Якщо платника податків із податковим номером, що визначений інформаційною системою з платіжного документа, не знайдено серед платників податків, що перебувають на обліку в органі ДФС, сума розрахункового документа розноситься до інтегрованої карти платника (далі — ІКП) зі спеціальним кодом «Платежі до з'ясування».

У разі з'ясування призначення платежу у звітному місяці, у якому здійснена сплата платником, підрозділ, котрий провадить облік платежів й інших надходжень, робить перерознесення відповідних сум із ІКП зі спеціальним кодом «Платежі до з'ясування» до ІКП платника шляхом редагування податкового номера платника податків.

У разі з'ясування призначення платежу після настання 5-го робочого дня місяця, наступного за звітним, підрозділ, який здійснює облік платежів й інших надходжень, проводить перерознесення поточною датою відповідних сум з ІКП зі спеціальним кодом «Платежі до з'ясування» до ІКП платника, використовуючи операції, призначені для відображення сум з'ясованих платежів.

Після рознесення сум до ІКП автоматично здійснюються розрахунок пені та проведення відповідних операцій щодо нарахування пені в ІКП.

Під час погашення суми податкового боргу (його частини) кошти, що сплачує такий платник, у першу чергу зараховуються в рахунок податкового зобов'язання. У разі повного погашення суми податкового боргу кошти, що сплачує такий платник, у наступну чергу зараховуються в рахунок погашення штрафів, в останню чергу — у рахунок пені згідно з черговістю їх виникнення.

Підрозділ, який здійснює облік платежів й інших надходжень, на підставі рішення керівника (заступника керівника) органу ДФС щоденно списує помилково та/або надміру сплачені суми платежів, що обліковуються в ІКП понад 1095 днів без руху (відсутні зменшення та нарахування зобов'язань або нарахування, які мають нульове значення, і сплата), за умови відсутності заяви платника про повернення таких сум.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»