Новости публикуются на языке оригинала

У підкатегорії 102.17 системи «ЗІР» контролери повідомляють: зважаючи на особливості обліку факторингових операцій в умовах дії ПКУ до 01.01.2015 р. (визнання доходів за датою надходження коштів з одночасним врахуванням сум витрат у розмірі заборгованості, до яких касовий метод не застосовувався), платник податку до факторингових операцій застосовує п. 18 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ в частині обліку доходів.

Так, відповідно до п. 18 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ, за операціями, за якими дохід для цілей обкладення податком на прибуток до 1 січня 2015 року визначався за датою надходження коштів на банківський рахунок або в касу платника податку та станом на 1 січня 2015 року в платника податку була наявна дебіторська заборгованість за такими операціями, при розрахунку об’єкта оподаткування сума коштів, що надійшла на банківський рахунок або в касу платника податку після 1 січня 2015 року, збільшує фінансовий результат до оподаткування.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»