Новости публикуются на языке оригинала

У підкатегорії 101.17 системи «ЗІР» контролери роз’яснили порядок заповнення додатка 1 до податкової накладної в разі часткової поставки товарів/послуг (отримання попередньої (авансової) оплати за товари/послуги), що не містять відокремленої вартості.

Відповідно до п. 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307, податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

У разі якщо частка товару/послуги не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку 1 до податкової накладної та в повній вартості враховується в податковій накладній і загальних податкових зобов’язаннях.

У разі постачання підакцизних товарів і товарів, увезених на митну територію України, у графі 3 додатка 1 до податкової накладної вказується код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД.

Тобто додаток 1 до податкової накладної заповнюється в разі здійснення часткової поставки товарів/послуг, якщо частка товару не має відокремленої вартості (наприклад, часткова поставка окремих вузлів складного обладнання, яке має єдину ціну, поставка частини меблевого гарнітура, на який установлено єдину ціну тощо) і містить перелік (номенклатуру) частково поставлених товарів.

Наприклад: у додатку 1 до податкової накладної в разі поставки платником податку окремих вузлів складного обладнання, яке має єдину ціну, до графи 2 записуються найменування окремих вузлів складного обладнання, що поставлені, у графі 9 — одиниця виміру шт., у графі 10 — кількість кожного найменування окремих вузлів складного обладнання, у графах 1112 відображаються аналогічні дані щодо не відвантажених частин окремих вузлів складного обладнання. При остаточній поставці частин цього обладнання графи 1112 не заповнюються.

При цьому в графах 48 зазначаються дані щодо повної поставки обладнання.

При отриманні попередньої оплати за товари/послуги, частка яких не має відокремленої вартості, додаток 1 до податкової накладної не заповнюється, а виписується лише податкова накладна на частину отриманої передоплати, яка і враховується в податкових зобов’язаннях. Наприклад: у випадку отримання передоплати за вказане обладнання платником податку заповнюється податкова накладна, у графі 6 якої зазначається кількість обладнання, пропорційна сумі отриманої передоплати (дробове число). Така кількість розраховується як відношення суми отриманої передоплати до загальної вартості обладнання.

У разі якщо після отримання попередньої оплати за товари/послуги, частка яких не має відокремленої вартості, відбувається часткове постачання таких товарів, податкова накладна виписується на різницю між повною вартістю товарів/послуг та отриманою передоплатою, а додаток 1 заповнюється виходячи з переліку (номенклатури) частково поставлених товарів/послуг.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»