Новости публикуются на языке оригинала

ДФСУ в листі від 27.04.2016 р. № 9491/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо коригування фінрезультату під час здійснення операцій із борговими зобов’язаннями з пов’язаними особами — нерезидентами.

Так, відповідно до п. 140.2 ПКУ, для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених у п. 140.1 ПКУ, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 рази (для фінансових установ і компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, більш ніж у 10 разів), фінрезультат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухобліку процентів за кредитами, позиками й іншими борговими зобов’язаннями над 50% суми фінрезультату до оподаткування, фінансових витрат і суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, у якому здійснюється нарахування таких процентів.

Згідно із п. 140.1 ПКУ, під борговими зобов’язаннями для цілей цього пункту слід розуміти зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу й іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення.

Проценти, що перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 ПКУ, які збільшили фінрезультат до оподаткування, зменшують фінрезультат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5% до повного її погашення з урахуванням обмежень, установлених п. 140.2 ПКУ (п. 140.3 ПКУ).

Зважаючи на наведене вище, під час розрахунку суми перевищення, відповідно до п. 140.2 ПКУ, ураховується вся сума нарахованих у бухобліку процентів на користь пов’язаних осіб — нерезидентів незалежно від того, чи відображені такі проценти при формуванні фінрезультату до оподаткування згідно з правилами бухобліку.

У разі якщо сумарне значення показників фінрезультату до оподаткування, фінансових витрат і суми амортизаційних відрахувань має від’ємне значення (у т.ч. за рахунок від’ємного значення фінансового результату), фінрезультат коригується на всю суму нарахованих процентів за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»