Новости публикуются на языке оригинала

Керівники закладів охорони здоров’я та головні розпорядники коштів отримали більше автономії в питанні формування та затвердження штатних розписів цих закладів, виходячи з виконуваних функцій, обсягу наданої медичної допомоги й фактичного навантаження на фахівців.

Наказом МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2000 року № 33» від 11.05.2016 р. № 427 затверджені примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я.

Ці примірні штатні нормативи мають рекомендаційний характер.

Віднині штатний розпис закладу охорони здоров’я:

  • формується залежно від обсягу медичної допомоги, що надається такою установою;
  •  визначається керівником такого закладу;
  • затверджується головним розпорядником бюджетних коштів.

Керівники закладів охорони здоров'я в разі виробничої необхідності мають право в межах фонду оплати праці змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для цього закладу.

Проте існують певні обмеження: не допускається введення посад, не передбачених Національним класифікатором професій України, діючими номенклатурами лікарських посад і посад молодших спеціалістів із медичною освітою.

Про це інформує прес-служба МОЗ.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»