Новости публикуются на языке оригинала

У підкатегорії 102.05 системи «ЗІР» контролери повідомляють: зважаючи на положення пп. 138.3.1 ПКУ, вартість земельних ділянок, малоцінних необоротних активів, бібліотечних фондів і природних ресурсів НЕ підлягає амортизації в податковому обліку.

Контролери пояснюють це тим, що розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до П(С)БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, установлених пп. 14.1.138 ПКУ, пп.пп. 138.3.2 – 138.3.4 ПКУ.

Так, згідно із пп. 14.1.138 ПКУ, до основних засобів НЕ належить вартість землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 грн, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів.

У пп. 138.3.3 ПКУ визначені групи основних засобів (необоротних активів) і мінімально допустимі строки їх амортизації в податковому обліку. Зокрема, для груп 1 (земельні ділянки), 10 (бібліотечні фонди), 11 (малоцінні необоротні матеріальні активи), 13 (природні ресурси) мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені.

Відповідно до п. 7 П(С)БО 7 «Основні засоби», придбані (створені) основні засоби (у т.ч. земельні ділянки) зараховуються на баланс підприємства/установи за первісною вартістю. Перелік витрат, які включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів, визначені п. 8 П(С)БО 7. При цьому вартість земельних ділянок і природних ресурсів НЕ є об’єктом амортизації (п. 22 П(С)БО 7).

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»