Новости публикуются на языке оригинала

ДФСУ в листі від 20.04.2016 р. № 8932/6/99-99-19-02-02-15 розглянула питання щодо врахування переоцінки (дооцінки) накопиченої в бухобліку амортизації в результаті переоцінки основних засобів для цілей застосування п.п. 138.1 та 140.2 ПКУ.

Нагадаємо: із 01.01.2015 р. об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно П(С)БО або МСФЗ, на різниці, передбачені р. III ПКУ.

Так, п. 17 П(С)БО 7 «Основні засоби» встановлено, що переоцінена первісна вартість і сума зносу об’єкта основних засобів визначається множенням, відповідно, первісної вартості та суми зносу об’єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Суму нарахованої амортизації всі підприємства/установи відображають збільшенням суми витрат підприємства/установи та зносу основних засобів — Дт 23, 91, 92, 93 Кт 13 (п. 30 П(С)БО 7).

Нарахування індексації зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів, згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, відображається за кредитом рахунка 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» — Дт 10 Кт 13.

Тож контролери повідомляють: зважаючи на те, що у п.п. 138.1 та 140.2 ПКУ застосовуються поняття «нарахована амортизація» та «амортизаційні відрахування», індексація зносу НЕ враховується в складі амортизаційних відрахувань для цілей застосування ст. 138 та п. 140.2 ПКУ.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»