Новости публикуются на языке оригинала

Судова палата в цивільних справах ВСУ в постанові від 20.04.2016 р. у справі № 6-2824цс15 дійшла такого висновку: оскільки державні акти на право власності на земельні ділянки є документами, що посвідчують право власності й видаються на підставі відповідних рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, то у спорах, пов’язаних із правом власності на земельні ділянки, недійсними можуть визнаватися як зазначені рішення, на підставі яких видано відповідні державні акти, так і самі акти на право власності на земельні ділянки.

Визнання недійсними державних актів на право власності вважається законним, належним та окремим способом поновлення порушених прав у судовому порядку.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»