Новости публикуются на языке оригинала

ВСУ в справі від 06.04.2016 р. № 3-84гс16 визнав: сама відсутність у генерального директора повноважень на укладення від імені товариства договору не створює підстав для визнання цього договору недійсним, якщо за фактичними обставинами справи договір не тільки прийнято до виконання, але й значною мірою виконано.

Судом установлено, що законодавець не ставить схвалення правочину в обов’язкову залежність від наявності рішень окремих органів управління товариства, оскільки підтвердженням такого схвалення закон визначає вчинені на його виконання дії особи, у інтересах якої його було укладено. Такі дії повинні свідчити про прийняття правочину до виконання (ч. 1 ст. 241 ЦКУ).

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»