Новости публикуются на языке оригинала

Як повідомляє НБУ, нині на інвалютний поточний рахунок фізособи зараховуються лише надходження такого походження:

  • проценти, нараховані за залишками коштів на власному чи вкладному (депозитному) рахунках;
  • кошти, які надходять з іншого власного рахунка цієї фізичної особи;
  • кошти, які вносяться готівкою власником цього рахунка.

Зарахування інших надходжень у межах України (за окремими винятками) на поточний рахунок в іноземній валюті досі не здійснювалося. Такі надходження мали продаватися на міжбанківському валютному ринку України та на рахунок зараховувалися у гривневому еквіваленті.

Нацбанк своєю постановою від 12.04.2016 р. № 256 розширив можливості зараховувати в межах України на власний поточний рахунок фізичної особи кошти в інвалюті з інших джерел. Зокрема:

  • кошти, отримані від родичів у безготівковій формі;
  • кошти, отримані за рішенням суду чи за рішенням інших органів (посадових осіб), яке підлягає примусовому виконанню;
  • кошти, отримані за операціями з цінними паперами іноземних емітентів, що в установленому порядку допущені до обігу в Україні, у т.ч. виплата доходу за такими цінними паперами (подвійний лістинг).

Постанова набирає чинності із дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Станом на 14.04.2016 р. не опублікована.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»