Новости публикуются на языке оригинала

21 березня 2016 року останній день подання Звіту з ЄСВ за лютий 2016 року.

Проте звітність із ЄСВ за лютий, як і за січень 2016 року, роботодавці подаватимуть поки за старими формами звітності.

Адже наразі є лише проекти наказів Мінфіну:

Зокрема, проектами передбачається:

1. Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року, який не подавався, подається до органу доходів і зборів за формою, що діяла з 1 травня 2015 року. Такий Звіт подається лише один раз за один звітний період.

2. У разі зміни класу професійного ризику виробництва за період до 1 січня 2016 року платник самостійно здійснює перерахунок ЄСВ за минулі періоди виходячи з розміру ЄСВ, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку нараховується ЄСВ. Органи доходів і зборів використовують дані, зазначені в повідомленні про зміну класу професійного ризику виробництва за період до 1 січня 2016 року, отриманому від Фонду соціального страхування, для здійснення контролю за правильністю відображення донарахованих (зменшених) сум ЄСВ у звітності, що подається до органів доходів і зборів відповідно до встановлених класів професійного ризику виробництва за періоди, зазначені в повідомленні.

3. На суму недоїмки платнику ЄСВ нараховується пеня з розрахунку 0,1% на суму фактично сплаченої недоїмки за кожний день прострочення платежу. При цьому наведено приклад її розрахунку у 2016 році.

4. За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ на платників, які вчинили зазначене порушення в період до 1 січня 2015 року, накладається штраф у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум. За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ на платників, які вчинили зазначене порушення починаючи з 1 січня 2015 року й надалі, накладається штраф у розмірі 20% своєчасно не сплачених сум.

5. За донарахування органом доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ до 1 січня 2015 року накладається штраф у розмірі 5% зазначеної суми, а після 1 січня 2015 року — 10% зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50% суми донарахованого ЄСВ.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»