Новости публикуются на языке оригинала

ДФС у підкатегорії 135.03 системи «ЗІР» наголосила: у разі зміни прізвища керівником юридичної особи чи самозайнятою особою необхідно переукласти договір про визнання електронних документів1 (далі — договір) із контролюючим органом за основним місцем обліку з дотриманням умов, визначених у абз.абз. 2–4 пп. 7.1 п. 7 р. III Інструкції.

Затверджено наказом ДПС від 10.04.2008 р. № 233.

Разом із цим у разі зміни прізвища іншою посадовою особою суб'єкта господарювання (бухгалтером, особою, якій делеговано право підпису тощо) інформація щодо нового сертифіката такої особи може бути внесена до системи подання документів в електронному вигляді шляхом надання Повідомлення. У такому випадку договір переукладати не потрібно.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»