Новости публикуются на языке оригинала

ПФУ в листі від 04.02.2016 р. № 3647/05-02 указує: оскільки утримання ЄСВ із нарахованого доходу застрахованих осіб скасовані, то починаючи зі звітного періоду січня 2016 року в таблиці 1 Звіту з ЄСВ не заповнюються рядки 5, 5.1 – 5.6, а також у рядках 4, 4.1 – 4.4 не відображається нарахований дохід, із якого утримується ЄСВ. Відповідно, у таблиці 6 Звіту з ЄСВ не заповнюється реквізит 20 «Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу)», крім випадків, коли потрібно зробити донарахування чи зняття зайво нарахованих сум ЄСВ, нарахованих у попередніх звітних періодах, і внесення від'ємних значень з типом нарахування 10 у разі відображення перерахунків відпускних, нарахованих у попередніх періодах у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Із метою правильного визначення бази нарахування ЄСВ і застосування максимальної величини бази нарахування ЄСВ для відповідних місяців у випадку нарахування сум заробітку (доходу) за дні щорічної та додаткової відпустки, сум допомоги по тимчасовій непрацездатності та сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами необхідно відносити такі нарахування до бази нарахування ЄСВ місяців, за які вони нараховані (тобто до місяців, на які припадають календарні дні оплачуваної відпустки, тимчасової непрацездатності та відпустки у зв’язку з вагітністю й пологами).

Аналогічний принцип застосовується й при відображенні сум заробітку (доходу) за дні щорічної та додаткової відпустки в таблиці 6 Звіту з ЄСВ, яка призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої йому заробітної плати (доходу) у звітному місяці.

ПФУ зроблено такі висновки:

1) якщо працівникові в грудні (листопаді) 2015 року нараховані та виплачені відпускні за періоди, що припадають на грудень (листопад) 2015 року та січень (лютий) 2016 року, і з усієї суми відпускних сплачений ЄСВ у порядку і за ставками, що діяли в 2015 році, то перерахунок ЄСВ, сплаченого із сум відпускних, за січень (лютий) 2016 року, не здійснюється, а в Звіті за січень (лютий) 2016 року коригування нарахованого та сплаченого ЄСВ не проводиться;

2) якщо робітниці в листопаді (листопад, грудень 2015 року та січень, лютий 2016 року) 2015 року нараховані та виплачені суми допомоги у зв’язку з вагітністю й пологами на період відпустки по вагітності й пологах, яка припадає у т.ч. і на місяці 2016 року, з усієї суми таких сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами нарахований і сплачений ЄСВ у порядку й за ставками, що діяли в 2015 році, то перерахунок ЄСВ за місяці 2016 року не здійснюється, а в Звіті за січень (лютий) 2016 року коригування нарахованого та сплаченого ЄСВ не проводиться;

3)  якщо працівникові в січні 2016 року нараховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності за період тимчасової непрацездатності, яка припадає на грудень (листопад) 2015 року і січень 2016 року, то на такі суми допомоги по тимчасовій непрацездатності ЄСВ нараховується за ставками, установленими в 2016 році, тобто 22% (окрім осіб, яким установлено інвалідність), при цьому утримання ЄСВ не здійснюється. Перехідні суми допомоги по тимчасовій непрацездатності розподіляються по місяцях, за які вони нараховані, з метою порівняння сумарного доходу в таких місяцях із максимальною величиною бази нарахування ЄСВ. Кінцеве нарахування ЄСВ на суми перехідних сум допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що законодавчо встановлена для місяців, за які вони нараховані.

Коментар до вказаного листа ПФУ та листа ДФС від 28.01.2016 р.  № 2844/7/99-99-17-03-01-17 наведено в матеріалі «Особливості нарахування ЄСВ і відображення у звітності у 2016 році».

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»